ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Go down

ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Post  ဒီလူ on Sun May 30, 2010 2:54 am

ဒီပို႕စ္ဟာ ျမန္မာခ်က္အြန္လိုင္းဖိုရမ္ရဲ႕ ပညာေရးအပိုင္းမွာ စတင္ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ Post ေလးပါ။ ဒီဖိုရမ္ရဲ႕ ပညာေရးအပိုင္းမွာလည္း မွ်ေ၀လိုတဲ့အတြက္ လာေရာက္ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


English စာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ တစ္ခုခုရလိုရျငား ... ဒီပို႕စ္ေလးကို တင္တာပါ။

ဒီလူအေနနဲ႕ English စာနဲ႕ အေတာ္အတန္သင့္ ရင္းႏွီးေနသူျဖစ္ေသာ္လည္း English စာကို လုံး၀ကၽြမ္းက်င္ေနသူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။

ဒီလူ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ ဘ၀မ်ားတြင္ English စာကို အသုံးခ်ခဲ့ရသည္မွာ မ်ားသည္။ လက္႐ွိအလုပ္တြင္လည္း ဂ်ာမန္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံရေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ English စာကို အသုံးခ်ေနရသျဖင့္ အထိုက္အေလွ်ာက္အနည္းငယ္ ရင္းႏွီးေနေသာေၾကာင့္ ...
မိမိႀကဳံခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသိမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေ၀မွ်လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤပို႕စ္ကို ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

English စာကို လုံး၀ၿပီးျပည့္စုံစြာ ကၽြမ္းက်င္ေနသူတစ္ဦး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဒီလူ၏ ေရးသားခ်က္တြင္ အမွားအယြင္း႐ွိခဲ့ပါက ဒီလူ႕တြင္တာ၀န္႐ွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအမွားသည္ ႐ိုးသားေသာ အမွားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

of course ရဲ႕ ျပႆနာ

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 8:52 am

ဒီလူတို႕ အလုပ္တြင္ အလုပ္႐ုံးခြဲ တစ္ေနရာသို႕... လာေရာက္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား႐ွိရာ ...

တစ္ေန႕တြင္ ... အဂၤလန္သံ႐ုံးမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာက္လာသည္။ ဒီလူတို႕၏ CEO ျဖစ္သူႏွင့္ နည္းပညာဒါ႐ိုက္တာမွာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဦးမွ လာေရာက္ေလ့လာသူ အမ်ိဳးသမီး(ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး)အား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ... of course ဆိုေသာစကားလုံးကို လြယ္လြယ္ သုံးမိလိုက္ၾကသည္။

ထိုအခါ... ထိုအမ်ိဳးသမီးမွ CEO ျဖစ္သူႏွင့္ နည္းပညာဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ာမန္ ၂ ဦးအား .... of course ဆိုေသာ စကားလုံးသုံးစြဲမႈအား မေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း နာရီ၀က္ခန္႕ အျပစ္တင္ေျပာၾကားသြားသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ဒီလူၾကားရေသာအခါ .. of course ၏ သေဘာကို ဆန္းဆစ္ရန္ အေတြးစ ရခဲ့သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေလးမွ တဆင့္ အေတြးေပၚ၍ ေလ့လာသိ႐ွိခဲ့ရေသာ of course
အေၾကာင္းေလးကို ေ၀မွ်လိုက္ပါသည္ (သိၿပီးသူမ်ား သည္းခံပါရန္)။

of course (adverb) ဟုတ္တယ္၊ မွန္တယ္၊ ဟုတ္တာေပါ့ ဟု ေထာက္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံး သုံးစြဲေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ... of course သုံးစြဲရာတြင္ ႐ိုင္းပ်မႈျဖစ္ေစေသာ အေနအထားမ်ား ႐ွိသည္။

တစ္စုံတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကိုလည္းေကာင္း...
ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ... မွန္ေၾကာင္းေျပာေသာအားျဖင့္ ... လက္ခံေသာအားျဖင့္ ...သေဘာတူေသာအားျဖင့္ ....
of course ကို သုံးစြဲႏိုင္သည္။
ထိုသို႕သုံးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ ... ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ .. ပ်ဳငွာေသာ သေဘာကို ျပသည္။

တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္အား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေမးျမန္းေသာအခါ (Information ေတာင္းသည့္အခါ) .... of
course ကို သုံးစြဲလွ်င္ ... ထိုသို႕သုံးစြဲျခင္းသည္ ... ႐ိုင္းပ်ေသာ ... စိမ္းကားေသာ ... မပ်ဳငွာေသာ .. သေဘာကို ျပသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

Use of course as a polite and friendly way of agreeing to something
• 'Can I borrow your pen?'- 'Of course'.
• Of course I'll help you.
• 'Do you mind if I smoke?' - 'Of course not'.

Do not use of course as a reply when someone asks you for information, because this can sound rude and unfriendly. If, for example, you asked someone
'Is this the Swallow Hotel?' and they said • 'Of course it is'
it would sound as though they thought the answer was obvious and that you were stupid to ask them.

ေမးသူ ။ ။ Is this Queen Hotel? (ဒါဟာ Queen ဟိုတယ္လား ခင္ဗ်ာ)
သင္ ။ ။ Of course it is.
(ဟုတ္တာေပါ့ အဲဒါပဲ။ ] ႐ူးေနလို႕ ေမးတာလား - ဦးေႏွာက္မ႐ွိလို႕ ေမးတာလား ဆိုေသာ သေဘာကို ေရာက္ေစသည္)

ထို႕ေၾကာင့္ of course သုံးလွ်င္ မသင့္ေသာအေျခအေနကို နားလည္ထားရမည္။


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:34 pm; edited 1 time in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

ဘာသာျပန္ျခင္းျပႆနာ (သို႕မဟုတ္) ဘာသာျပန္ျခင္း အႏုပညာ ကို ဖန္တီးေသာ ေတြးပုံေတြးနည္း (Ways of thinking)

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 9:02 am

အဂၤလိပ္စာတစ္ခ်ိဳ႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားကို ျပန္တဲ့အခါ ... အခက္အခဲ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စကားလုံးေတြဟာ နားလည္လို႕ရၿပီး ဘာသာျပန္ရခက္တဲ့ (သို႕မဟုတ္) ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ သေဘာ႐ွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ... ဒီလူအေနနဲ႕ ... ဘာသာစကားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး .... ပုံျပင္ေလး တစ္ခုေျပာျပလိုပါတယ္။ (ဒီလူ႕ ဆရာဆီက ၾကားသိခဲ့ရတဲ့ ပုံျပင္ေလးပါ)

တစ္ခါက.... အေ႐ွ႕တိုင္း ပန္းခ်ီဆရာရယ္၊ အေနာက္တိုင္း ပန္းခ်ီဆရာရယ္ ... ပုံေျပာသူရယ္၊ ခန္းမတစ္ခုထဲမွာ အစီအစဥ္တစ္ခုလုပ္တယ္။

ပုံေျပာသူက ေျပာမယ္။ သူေျပာတာကို ပန္းခ်ီဆရာေတြက လုိက္ဆြဲမယ္။ ပန္းခ်ီဆရာ ၂ ေယာက္ၾကားမွာ လိုက္ကာတစ္ခုနဲ႕ ကာထားမယ္။

ပုံေျပာသူက စေျပာတယ္ -
ဟုိးေ႐ွးေ႐ွးတုန္းက ..... ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါး ႐ွိတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာ ၂ ေယာက္က လုိက္ဆြဲတယ္။

ပုံေျပာသူက ဆက္ေျပာတယ္ - အဲဒီ ဘုရင္ႀကီးမွာ ... သိပ္ခမ္းနားတဲ့ ... နန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခု ႐ွိတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာ ၂ ေယာက္က လုိက္ဆြဲတယ္။

အားလုံးၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ .... ပန္းခ်ီဆရာ ၂ ေယာက္ၾကားက လုိက္ကာကို ဆြဲဖြင့္လိုက္တယ္။
ပန္းခ်ီကား ၂ ခ်ပ္ဟာ ..... တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု လုံး၀ မတူဘူး။


ေျပာသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာက တစ္ခုတည္း အတူတူျဖစ္ေပမယ့္ - ပန္းခ်ီကား ၂ ခ်ပ္က တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ဘယ္လိုမွ
မနီးစပ္ေအာင္ကို လုံး၀ျခားနားေနတယ္။

အေ႐ွ႕တိုင္းပန္းခ်ီကားထဲက ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပုံစံဟာ .... ဦးေသွ်ာင္/ေခါင္းေဆာင္းနဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ... နန္းေတာ္ႀကီးဟာလည္း အခၽြန္အတက္ေတြနဲ႕ ျဖစ္တယ္။
အေနာက္တိုင္း ပန္းခ်ီကားထဲက ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပုံစံဟာ ... သရဖူနဲ႕ျဖစ္ၿပီး ... နန္းေတာ္ႀကီးဟာ ... ရဲတိုက္လို ပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ ျဖစ္တယ္။
ပုံေျပာသူေျပာသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္း ကို ပုံေဖာ္ေရးဆြဲတာ ျဖစ္ေပမယ့္ .... ပန္းခ်ီကားခ်ပ္တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုဟာ ဘယ္လိုမွ မတူၾကဘူး။

ပန္းခ်ီဆရာ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေတြးပုံေတြးနည္းေတြ (Ways of thinking) ဟာ (အေ႐ွ႕တိုင္း ၊ အေနာက္တိုင္း) မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံေနလို႕ပါပဲ။ ဒီပုံျပင္ေလးက ဘာကို ျပေနလည္းဆိုေတာ့ ...ဘာသာစကားတစ္ခုက စကားေတြကို တစ္ျခားဘာသာစကားနဲ႕ ပုံေဖာ္ယူတဲ့အခါ .... မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြေၾကာင့္ ... ဘာသာျပန္မႈဟာ ခက္ခဲတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ႐ွိတတ္ပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြးကြဲလြဲေစတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ႐ွိတယ္။

ျမန္မာလိုေျပာလိုက္တာကို .... အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္တဲ့အခါ ... မေခ်ာေမြ႕တဲ့ ကိစၥေတြ ... အဂၤလိပ္လိုေျပာလိုက္တာကို ... ျမန္မာလို ဘာသာျပန္တဲ့အခါ ... မေခ်ာေမြ႕တဲ့ ကိစၥေတြ ... ဟာ ... (Ways of thinking) ေၾကာင့္ ျဖစ္တာေတြမ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို သုံးစြဲေျပာဆိုတဲ့ အဲဒီဘာသစကားေျပာသူတို႕ရဲ႕ လူမႈကိစၥေတြမွာ ျပဳေလ့႐ွိ အေလ့အထ အျပဳအမႈ (Social behavior) ေတြကို ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားလုံးအဓိပၸါယ္နဲ႕ သဒၵါကို ေလ့လာ႐ုံနဲ႕ မၿပီးျပတ္ပါဘူး။

ဥပမာအားျဖင့္ -

(ျမန္မာေျပာဟန္)
သူအိမ္ေထာင္႐ွိမ႐ွိ မင္းသိလား။
သူ အိမ္ေထာင္မ႐ွိဘူး။

(အဂၤလိပ္ေျပာဟန္)
Do you know if he is married?
No, he's not.


အဂၤလိပ္ေျပာဟန္ျဖစ္တဲ့ Do you know if he's married? ကို ျမန္မာလိုတည့္တည့္ ဘာသာျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ... အကယ္လို႕ သူဟာ လက္ထပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ မင္းသိလား ... လို႕ အဓိပၸါယ္ကိုေရာက္ၿပီး ... ျမန္မာေတြးပုံေတြးနည္းနဲ႕ .... အဆင္မေခ်ာတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုေျပာေလ့ေျပာထ ေျပာဟန္ေတြကို ျမန္မာေတြးပုံေတြးနည္းနဲ႕ တည့္တည့္လိုက္ေတြးၿပီး ေျပာလုိ႕၊ ေရးလို႕ အဆင္မေျပတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို သုံးစြဲေျပာဆိုတဲ့ အဲဒီဘာသာစကားေျပာသူတို႕ရဲ႕ လူမႈကိစၥေတြမွာ ျပဳေလ့႐ွိ အေလ့အထ အျပဳအမႈ (Social behavior) ေတြကိုပါ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားလုံးနဲ႕ သဒၵါကို ေလ့လာ႐ုံနဲ႕ မၿပီးျပတ္ပါဘူး။

အဲဒီသေဘာကို ေလ့လာဖူးတဲ့ စာသားေလးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

There is much more to learn when we learn a language than just the vocabulary and the grammar of language. We also have to learn the social behavior of the people who speak it (that language). [ Ref: Breakthrough by J.C Richards and M.N.Long ]
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

of course ေနာက္ဆက္တြဲ

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 9:21 am

တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို မွန္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာလိုတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ Informal အေနနဲ႕ of course (သို႕မဟုတ္) course ကို သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ -
'Do you really believe her?' (မင္းသူ႕ကို တစ္ကယ္ယုံလား)
'Of course I do!' (ယုံတာေပါ့ - တစ္ကယ္ယုံတယ္)

'Do you love me?' (မင္း ငါ့ကို ခ်စ္လား)
'Of course!' (ခ်စ္တာေပါ့)

သို႕ေသာ္ Yes, Yeap, တို႕သံုးရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႈ .... ေလးနက္မႈ၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀မႈ ဘယ္လိုမ်ိဳးကြာသလဲ .... ဆိုတာေတြကို ေျပာရရင္ ...

Yes လို႕လည္း ျပန္ေျဖလို႕ရပါတယ္။ Yes နဲ႕ အဓိပၸါယ္တူတူျဖစ္ေနတဲ့ Informal စကားလုံးေတြျဖစ္တဲ့ - Yep, Yeah ဆိုတာေတြလည္း သုံးလို႕ရပါတယ္။ informal အသုံးဆိုသည့္ အတြက္ ပုံမွန္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သေဘာ (သို႕မဟုတ္) လြယ္ကူစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ မေလးနက္ဟု ေျပာလို႕မရ။

'Do you love me?' (မင္း ငါ့ကို ခ်စ္လား)
'Of course!' (ခ်စ္တာေပါ့ - [ အေျပာင္ေျပာျခင္းမဟုတ္ - အေလးထားေျပာျခင္းျဖစ္])

'Do you love me?' (မင္း ငါ့ကို ခ်စ္လား)
'Yes!' (ခ်စ္တယ္ - [ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေျပာျခင္းမဟုတ္ - ပုံမွန္ လြတ္လပ္/႐ိုး႐ွင္းစြာ ေျပာျခင္းျဖစ္])

မ်ားေသာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာေတြင္ ေျဖေလ့ေျဖဟန္မ်ားေသာ ကိစၥမွာ -
Do နဲ႕ေမးေသာကိစၥမ်ားကို Do နဲ႕ -
ံHave နဲ႕ေမးေသာကိစၥမ်ားကို Have နဲ႕ -
Is/Are နဲ႕ေမးေသာကိစၥမ်ားကို Is/Are နဲ႕ - ေျဖေလ့႐ွိသည္။

(ဆက္ရန္)
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 10:46 pm

Do you understand? (Understand ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥႀကီးကို မင္း Do လား ? လို႕ ျမင္ယူၾကည့္ပါ)

Do ရင္ -
Yes, I do. (အင္း... ငါ Do တယ္ - [ငါ နားလည္တယ္တဲ့ ကိစၥႀကီးကို Do တယ္] - ငါ နားလည္တယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ)

မ Do ရင္ -
No, I don't. (အင္း... ငါ မ Do ဘူး - [ငါ နားလည္တယ္တဲ့ ကိစၥႀကီးကို မ Do ဘူး] - ငါ နားမလည္ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ)

ထို႕အတူ -
Have you done this before?
Yes, I have.
No, I haven't.

Are they crazy?
Yes, they are.

Is he a teacher?
Yes, he is.

ဒါေၾကာင့္ ေျဖေလ့ေျဖထဟန္နဲ႕ ဆိုရင္ေတာ့ ...

Do you love me?
Yes, I do.

ေလးနက္မႈကို ေဖာ္ျပတဲ့ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္တာတစ္ခုကေတာ့ -
I love you. (မင္းကို ခ်စ္တယ္)
I do love you. (ငါ မင္းကို တစ္ကယ္ ..ကို ... ခ်စ္တာ - [ ေလးနက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုေသာေၾကာင့္ do ထည့္သုံးသည္])

ဒါေၾကာင့္ -

'Do you love me?' (မင္း ငါ့ကို ခ်စ္လား)
'Of course!' (ခ်စ္တာေပါ့ - [ အေျပာင္ေျပာျခင္းမဟုတ္ - အေလးထားေျပာျခင္းျဖစ္])
ထို႕အတူ -
'Do you love me?'
'Of course, I do.'

'Do you love me?' (မင္း ငါ့ကို ခ်စ္လား)
'Yes!' (ခ်စ္တယ္ - [ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေျပာျခင္းမဟုတ္ - ပုံမွန္ လြတ္လပ္/႐ိုး႐ွင္းစြာ ေျပာျခင္းျဖစ္])
ထို႕အတူ -
'Do you love me?'
'Yeah' (သို႕မဟုတ္) 'Yep'

'Do you love me?'
'Yes, I do.'
'Yes, I do love you.'

ဒီေလာက္ဆို ... ေၾကလည္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 10:50 pm; edited 1 time in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

sure နဲ႕ of course

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 10:47 pm

sure နဲ႕ of course ဟာ တူညီတဲ့ သေဘာေလးေတြ ပါပါတယ္။

အဓိပၸါယ္သေဘာအရ -

sure (adverb) ကိုေတာ့ ......

yes - spoken - used to say 'yes' to someone: (Yes သေဘာနဲ႕ ေျပာတဲ့အခါ)
'Can you give me a ride to work tomorrow?' 'Sure.'

accept thanks - American English
spoken
- used as a reply when you accept thanks from someone:
(တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေက်းဇူးတင္မႈကို အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံတဲ့အခါ)
'Thanks for your help, Karen.' 'Sure.'


Of course (adverb) ကိုေတာ့ ......

spoken - also course -informal - used to emphasize that you are saying 'yes' when someone asks your permission to do something: (တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို Yes ေျပာတဲ့အခါ)
'Can I ring you back in a minute?' 'Yes, of course.'
'Is it OK if I have another cup of coffee?' 'Course, help yourself.'


spoken - also course - informal - used to emphasize that what you are saying to someone is true or correct:
(ဟုတ္ေၾကာင္း မွန္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာဆိုသည့္အခါ)
'Do you really believe her?' 'Of course I do!'
'I hope this idea of yours works.' 'Course it'll work.'


spoken - used to show that you accept or agree with what someone has just said:
(တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္သည့္ကိစၥနဲ႕ သေဘာထားတူညီသည့္အခါ - ထိုကိစၥကို မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ခံသည့္အခါ)
'Don't get angry. She's only thirteen.' 'Of course.'
'The correct answer is 83.' 'Oh, yes, of course.'


sure ဟာ US သုံးျဖစ္ၿပီး of course ဟာ UK ျဖစ္တယ္ ... ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုကေတာ့ တစ္ပိုင္းတစ္စသာ မွန္သည္။
နားလည္မႈ မလြဲရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ွင္းျပလိုပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမွာ sure ဟာ US သုံးျဖစ္သြားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ of course က UK သုံးျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ မခိုင္လုံပါ။ of course က US, UK ခြဲျခားမထားတဲ့ အသုံးပါ။

Sure ကို US - UK မခြဲျခားတဲ့ အသုံး -
yes - spoken - used to say 'yes' to someone: (Yes သေဘာနဲ႕ ေျပာတဲ့အခါ)
'Can you give me a ride to work tomorrow?' 'Sure.'

sure ကို US အသုံး -
accept thanks - American English spoken - used as a reply when you accept thanks from
someone:

(တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေက်းဇူးတင္မႈကို အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံတဲ့အခါ)
'Thanks for your help, Karen.' 'Sure.'

ဒါေၾကာင့္ -(ေက်းဇူးတင္မႈကို အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံတဲ့အခါ Sure ကိုသုံးတာ အေမရိကန္ေျပာဟန္ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုအသုံးနဲ႕ sure ကိုသုံးတာကလြဲရင္ က်န္ sure အသုံးမ်ားကို အေမရိကန္ အသုံးဟု မသတ္မွတ္ပါ)

အားလုံးကိုျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ -

sure နဲ႔ of course ဟာ အဓိပၸါယ္သေဘာအရ တူညီႏိုင္တဲ့သေဘာေလးေတြ ႐ွိပါတယ္။
of course ကUS, UK ခြဲျခားမထားတဲ့ အသုံးပါ။ sure က US, UK ခြဲျခားမထားတဲ့ အသုံးျဖစ္တဲ့ သေဘာ႐ွိသလို ....၊ US အသုံးလို႕ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္လည္း႐ွိပါတယ္။
sure အသုံးဟာ အသုံးျပဳပုံေပၚမူတည္ၿပီး အေမရိကန္အသုံးျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္႐ွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အသုံးေတြမွာ sure
ကို အေမရိကန္အသုံးအေနနဲ႕ သတ္မွတ္လို႕မရပါ။


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:11 pm; edited 3 times in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

အဂၤလိပ္စာ ႏိုင္ငံတကာသုံး ဘာသာစကား ျဖစ္လာရျခင္း

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 10:54 pm

အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္ငံတကာသုံးဘာသာစကား အျဖစ္သတ္မွတ္တယ္ဆိုတာက သတ္မွတ္ေပးရမယ့္ အေနအထားကို ေရာက္လာလို႕။ ဘယ္သူကမွ သတ္မွတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ဘူး။

အက်ိဳးအေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ေတြအရ ႏိုင္ငံတကာသုံးဘာသာစကား အေနအထားကို ေရာက္လာတာ။ အဲဒီေရာက္လာတဲ့ အေနအထားအရ ႏိုင္ငံတကာသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကရတာ။ အေတြးအေခၚ သေဘာနဲ႕ ေျပာရရင္ ... သတ္မွတ္တယ္ဆိုတာထက္ လက္ခံလိုက္ရတာ။

ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ .... ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ... အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႐ွင္းျပၾကည့္ပါ့မယ္။


၁။ historical reasons (သမိုင္းေၾကာင္း)
၂။ practical reasons (အေျခအေနျဖစ္စဥ္)
၃။ economic reasons (စီးပြားေရးသေဘာ)
၄။ internal political reasons (ႏိုင္ငံေရးသေဘာ)
၅။ intellectual reasons (အသိပညာသေဘာ)


ဒီအေၾကာင္းအရင္းေတြကလည္း တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတဲ့ သေဘာ႐ွိေနပါတယ္။

၁။ historical reasons (သမိုင္းေၾကာင္း)

ဒါကေတာ့ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ အင္အားႀကီးလာမႈနဲ႕ နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈေတြ အဓိကပါ၀င္တယ္။ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေတြ
အမ်ားဆုံးအေျခခံေနတဲ့ သေဘာေတြ ႐ွိတယ္။ အဂၤလိပ္စာ သမိုင္းေၾကာင္းေလးကို ထည့္သြင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ နည္းနည္းေတာ့ ႐ွည္သြားမယ္ (historical reasons + history of English Language) ဆိုေတာ့။

ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာ အဂၤလန္ကို သိမ္းလိုက္တဲ့ ဘီစီ ၅၅ ကေန ေအဒီ၅ရာစုေလာက္အထိ ... အဂၤလန္မွာ ေဒသခံ Celtish ဘာသာစကားေတြကို ေျပာၾကတယ္။

ေရာမအင္ပါယာ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး Germanic ဘာသာစကားကို သုံးစြဲတဲ့လူေတြ အေျခခ်၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေအဒီ ၅ရာစုကေန ၁၁ရာစုအတြင္းမွာေတာ့ Old English ကို သုံးစြဲေျပာဆိုၾကတယ္။

၁၁ရာစုကေန ၁၄ရာစုအတြင္းမွာ အဂၤလန္ကို ျပင္သစ္ဘုရင္ေတြအုပ္စုိးခဲ့ၿပီး .... old English ကေန Middle English စာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ႐ွိလာတယ္လို႕ သိရတယ္။

၁၄ရာစုအတြင္းမွာ ... ေက်ာင္းေတြမွာ ညႊန္ၾကားသုံးစြဲတဲ့ ဘာသာစကားအျဖစ္ မူလသုံးစြဲရာ လက္တင္ဘာသာစကားေနရာမွာ အဂၤလိပ္စာကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ တရားဥပေဒေရးရာမွာ သုံးစြဲတဲ့ ဘာသာစကားအျဖစ္ မူလသုံးစြဲရာ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားေနရာမွာ အဂၤလိပ္စာကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ 1362 ခုႏွစ္မွာ ပါလီမန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ပထမဆုံး စတင္သုံးစြဲခဲ့တယ္။

၁၅ရာစုကိုေရာက္လာတဲ့အခါ ... Middle English ကေန Early Modern English ကို ကူးေျပာင္းတိုးတက္လာတယ္။ ၁၆ရာစုမွာ ႐ွိတ္စပီးယားေမြးလာတယ္ (႐ွိတ္စပီးယားဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လူတစ္ဦး သမိုင္းတြင္ခဲ့တယ္)

1604 ခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံး အဂၤလိပ္စာ အဘိဓာန္ကို စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္လို႕ သိရတယ္။ 1616 ခုႏွစ္ မွာ ႐ွိတ္စပီးယား ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ... 1702 ခုႏွစ္မွာ The Daily Courant လို႕အမည္ရတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သုံးစြဲတဲ့ ပထမဦးဆုံး ေန႕စဥ္သတင္းစာ ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္သုံးစြဲ ထုတ္ေ၀တယ္။

1776 မွာ Thomas Jefferson က အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းေရးခဲ့ၿပီး ...1782 မွာ အဂၤလန္ဟာ သူရဲ႕
အေမရိကန္ကိုလိုနီ (အေမရိကမွာ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ)ကို လက္လႊတ္လိုက္တယ္။

အဲဒီေနာက္ ၁၉ ရာစုကစၿပီး Late Modern English စာ ေပါက္ဖြားလာတယ္။ ဒါဟာ အဂၤလိပ္စာရပ္တည္လာတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအက်ဥ္းပါပဲ။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ... ေရာမေတြ ၊ ဂ်ာမန္ႏြယ္၀င္ေတြ၊ ျပင္သစ္ေတြ လက္ေအာက္ကေန ႐ုန္းထခဲ့ရတဲ့ အဂၤလန္ဟာ ၁၄ရာစုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေရးႀကီးသုံးစြဲတဲ့ လက္တင္ဘာသာ နဲ႕ ျပင္သစ္ဘာသာကို ဖယ္႐ွားၿပီး အဂၤလိပ္စာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။
အဂၤလန္ဟာ အဲလိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဖန္တီးယူခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကို တည္ၿမဲဖို႕ အတြက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သူတို႕ရဲ႕ နယ္ေျမသစ္႐ွာေဖြမႈ၊ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္မႈ ေတြဟာ historical reasons ေတြျဖစ္လာတယ္။

၁၅ရာစု၊ ၁၆ရာစု၊ ၁၇ရာစု၊ ၁၈ရာစု၊ ၁၉ရာစု ေတြမွာ အဂၤလန္ဟာ ေရတပ္အင္အားျမွင့္တင္ၿပီး စပိန္ေရတပ္ကို အႏိုင္ယူၿပီးေနာက္ သမုဒၵရာေရျပင္တစ္ေလွ်ာက္ ... Voyages of exploration ေတြကို လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႕လာတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ႕ထင္မႈ (colonialism) ေၾကာင့္ပဲ။ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ ခိုင္မာမႈအတြက္ သယံဇာတေတြ
အမ်ားႀကီးလိုအပ္လာတဲ့အခါ ကိုလိုနီခ်ဲ႕ထြင္မႈ (နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ)ေတြ လုပ္လာတယ္။ ေနမ၀င္အင္ပါယာကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အဂၤလိပ္စာဟာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕အျပားကို က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့တယ္။

၂၀ရာစုမွာ ကမၻာ့စစ္ပြဲေတြက ရတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ေတြနဲ႕ အေမရိကန္ရဲ႕ အင္အားႀကီးထြားမႈဟာ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာ့အႏွံ႕က်ယ္ျပန္ဖို႕ ထပ္မံအားျဖည့္လိုက္သလိုျဖစ္လာပါတယ္။

(တစ္ကယ္လို႕မ်ား ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ ဟစ္တလာအႏိုင္ရခဲ့ရင္ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးဟာ ဘုံသုံးစကားဟာ
ဂ်ာမန္စကားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတယ္)


ဒီသမိုင္းေၾကာင္း အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းေတြဟာ အဂၤလိပ္စာဟာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕အျပားကို
ပ်ံႏွံ႕ေစခဲ့တာျဖစ္လို႕ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ historical reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။


၂။ practical reasons (အေျခအေနျဖစ္စဥ္)

ဒါကေတာ့ နယ္ပယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္မွာ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ ... ကိုလိုနီႏိုင္ငံအားလုံးဟာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး communications အတြက္ English စာကို အသုံးျပဳခဲ့ရတယ္။

ကိုလိုနီေဒသခြဲအသီးသီးမွာ မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႕ေျပာေနၾကေပမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ တူညီမႈအျဖစ္ English စာကို
(လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ) သုံးစြဲၾကရတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္အေျခအေနမွာ communications အတြက္ English စာကို မသုံးပဲေနမယ္ ဆန္႕က်င္မယ္ဆိုရင္ .... တိုင္းျပည္ရဲ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို မရႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။
ျမန္မာျပည္အေနနဲ႕ေတာင္ အဂၤလိပ္စာကို ကၽြန္စာလို႕ သတ္မွတ္ဆန္႕ကန္ခဲ့ၾကေပမယ့္ .... ျမန္မာျပည္ကို ကၽြန္ဘ၀လြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတာင္ English စာကို (လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ) မျဖစ္မေန သင္ယူ အသုံးခ်ခဲ့ရတာကို နားလည္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျခအေနျဖစ္စဥ္ဟာ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ practical reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။


၃။ economic reasons (စီးပြားေရးသေဘာ)

ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးသေဘာအရ .... ထိေရာက္မယ့္ ဆက္သြယ္မႈကို အေျခခံဖို႕ရယ္၊ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ေရးအတြက္
ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ ... ေျပာဆိုဆက္ဆံရာမွာ အဂၤလိပ္စာကို ပင္မဆက္သြယ္မႈ ဘာသာစကားတစ္ရပ္အေနနဲ႕ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ Trade developing, trading agreements ဆိုတာေတြကို အဂၤလိပ္စာသုံးၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ကအစျပဳၿပီး ကမၻာအႏွ႕ံအျပားကုန္သြယ္မႈမွာ အဂၤလိပ္စာကို က်ယ္ျပန္႕စြာ သုံးစြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ... ဒီအခ်က္ဟာ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ economic reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။


၄။ internal political reasons (ႏိုင္ငံေရးသေဘာ)

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒေတြအတြက္ ျပင္ပကမၻာနဲ႕ ဆက္စပ္ရတဲ့အခါ
.... စူပါပါ၀ါ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ (ဥပမာ အေမရိက)မွာ အဂၤလိပ္စာကို အဓိကဆက္သြယ္မႈ ဘာသာရပ္အျဖစ္ ထား႐ွိတဲ့သေဘာေတြရယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံတြင္းဘာသာစကားမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ပင္မဆက္သြယ္မႈအတြက္ အဂၤလိပ္စာကို ႐ုံးသုံးဘာသာစကားသတ္မွတ္တာေတြရယ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာဟာ တိုင္းျပည္အျပင္ဘက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ (အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းျပည္ေတြအတြက္) တိုင္းျပည္အတြင္းပါ က်ယ္ျပန္႕လာတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာလည္း အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ internal political reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။


၅။ intellectual reasons (အသိပညာသေဘာ)

အသိပညာသေဘာအရ ... ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ ... အဂၤလိပ္စာကို .... အသိပညာဘာသာစကား(ေလ့လာဆည္းပူးမႈတြင္ သုံးေသာ ဘာသာစကား - Language of Study) လို႕တင္စားထားပါတယ္။
ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ တန္ခိုးထြားခ်ိန္ ၁၈ရာစု ၁၉ရာစုမွာ အသိပညာထြန္းေတာက္လာတဲ့ အခ်ိန္နဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာ႐ွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕ပညာကြန္႕ျမဴးထားတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြကို အဂၤလိပ္စာနဲ႕ ပုံေဖာ္ၿပီး ကမၻာအ၀န္း ျဖန္႕က်က္ႏိုင္ဖို႕လုပ္ခဲ့ျခင္းေတြ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကေနစၿပီး အသိပညာေလာကမွာ .... အဂၤလိပ္စာဟာ အသိပညာဘာသာစကား သဖြယ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအက်ိဳးဆက္ကေတာ့ .... ဒီကေန႕ အိုင္တီေခတ္မွာ အင္တာနက္ကို သုံးစြဲရာမွာ အဂၤလိပ္စာကို လုံး၀အေျခခံထားလွ်က္႐ွိေနပါတယ္။ ဥပမာ - ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ မွာ ျမန္မာလို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ဖို႕ ဆိုဒ္႐ွိရာ တည္ေနရာကို သြားတဲ့အခါ လိပ္စာဘားမွာ .... အဂၤလိပ္လို ေရးသားရတဲ့ myanmar.forumotion.net ဆိုတဲ့ အေျခခံကေတာ့ မလြဲသာေအာင္ကို သုံးစြဲေနရတုန္းပါပဲ။

ပညာရပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အဂၤလိပ္လိုေရးသားတဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြဟာ ကမၻာ့ ပညာသုိမွီးသိမ္းဆည္းရာ ဘာသာစကားတစ္ခုလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ... အဲဒီအ႐ွိန္ကို အေျချပဳၿပီး ဆင့္ပြားတိုးတက္လာတဲ့ ပညာေလာကမွာ အဂၤလိပ္စာက
ဗဟိုဘာသာစကားတစ္ခုလိုျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ... ဒီအခ်က္ဟာ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ intellectual reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဆင့္ပြားျဖစ္စဥ္ေတြကို ထပ္ျဖည့္ေျပာရရင္ ... အေမရိကန္စူပါပါ၀ါျဖစ္လာတာရယ္ .... ေဟာလီး၀ုဒ္႐ုပ္႐ွင္ေတြ ကမၻာေက်ာ္ၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေတြရယ္... ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြဟာလည္း အဂၤလိပ္စာဟာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕အျပားကို
ပ်ံႏွံ႕ေစခဲ့တာျဖစ္လို႕ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးဘာသာစကားျဖစ္လာေစဖို႕ Other reasons အေနနဲ႕ ႐ွိေနပါတယ္။

အေပၚက ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ Reasons ေတြအရ .... အက်ိဳးအေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ေတြအရ .... အဂၤလိပ္စာဟာ ႏိုင္ငံတကာသုံးဘာသာစကား အေနအထားကို ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေရာက္လာတဲ့ အေနအထားအရ ႏိုင္ငံတကာသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚ သေဘာနဲ႕ ေျပာရရင္ ... သတ္မွတ္တယ္ဆိုတာထက္ လက္ခံလိုက္ရတာဆိုတာက ပိုမွန္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။

ဒီလိုနဲ႕ .... တစ္ကမၻာလုံးနားလည္ေအာင္ ေျပာျပခ်င္တဲ့အခါ ဖြင့္ဆိုျပခ်င္တဲ့အခါ ... အဂၤလိပ္စာကို သုံးရတဲ့
အေနအထားကို ေရာက္လာတာပါ။


English ဘာသာစကားဟာ အေပၚက႐ွည္လ်ားတဲ့ ႐ွင္းျပခ်က္ေတြအရ .... Global Language ျဖစ္လာတယ္။

အသုံးခ်တယ္ဆိုေပမယ့္ ... အသုံးခ်တာထက္ ပိုေနတဲ့အခ်က္ေတြ ကို ......
1. historical reasons
2. practical reasons
3. economic reasons
4. internal political reasons
5. intellectual reasons .....
ေတြအရ သုံးသပ္လို႕ ရႏိုင္ပါတယ္။

the most useful language ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါတဲ့ .... တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးဆက္သြယ္ေျပာဆို႐ုံအတြက္တင္
အသုံးခ်႐ုံအတြက္ အဂၤလိပ္စာက ဖန္တီးေပးေနတဲ့ အေနအထားေလာက္တင္ မဟုတ္ပဲ ...... လူေတြရဲ႕ အသိပညာကို ဖန္တီးေမြးဖြားေပးတဲ့ Language of Study အျဖစ္အထိပါ သက္၀င္ေနတဲ့အခ်က္မ်ိဳးေတြ ႐ွိေနတယ္။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကို ကမၻာသုံးစကား အျဖစ္သတ္မွတ္ရျခင္း (အတိအက်ေျပာရရင္ ဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာက ကမၻာသုံးစကား ျဖစ္လာရျခင္း) ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္ပါၿပီလို႕ ယူဆပါတယ္။

Ref:
* GLOBAL LANGUAGE: HOW ENGLISH BECAME A GLOBAL LANGUAGE by John Slaght
* History of English Languageby English Club
* History of English by Wikipedia


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:12 pm; edited 2 times in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Over ကို preposition အျဖစ္ 16 မ်ိဳး

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 10:59 pm

1. above - above or higher than something, without touching it [≠ under]: (အျမင့္မွာ၊ တစ္ခုခုထက္ ျမင့္ေသာ အေနအထား)
The sign over the door said 'Mind your head'.
(တံခါးေပၚမွာ ေခါင္းသတိထားပါ(တိုက္မိမယ္) ဟု ေရးထားသည္)
We watched a helicopter flying low over the harbor.
(ဆိပ္ကမ္းေပၚမွာ ပ်ံေနတဲ့ helicopter)

2. covering - on something or covering it [≠ under]: တစ္ခုခုေပၚတြင္ (သို႕) ထိုတစ္ခုခုကုိ ဖုံးအုပ္ထားေသာ
She wore a large jacket over her sweater.
(ဆြယ္တာေပၚတြင္ ဂ်က္ကက္၀တ္ထား)
Mind you don't spill coffee over my best tablecloth.
(စားပြဲခင္းေပၚသို႕ ေကာ္ဖီ မဖိတ္ေစရန္)

3. across - from one side of something to the other side of it: တစ္ဖက္သို႕ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္အေနအထား
The sheep had jumped over the fence.
(ၿခံစည္း႐ိုးေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ခုန္သည္)
The road over the mountains is dangerous.
(ေတာင္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္႐ွိေသာလမ္း)

4. on the other side - on the opposite side of something from where you already are: အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဟိုဘက္တြင္ ႐ွိေနေသာအေနအထား
There's a bus stop just over the road.
(ဘစ္စ္ကားမွတ္တိုင္သည္ လမ္းဟိုဘက္ ... ေဟာဟိုမွာ)

5. down from something - down from the edge of something: တစ္စုံတစ္ခုမွ က်လွ်က္ - အစြန္းမွ တြဲေလာင္းအေနအထား
The car plunged over a cliff.
(ကမ္းပါးစြန္းတြင္ တြဲေလာင္းက်)

6. in many parts of something - in or to many parts of a particular place, organization, or thing: ဟိုဟိုဒီဒီမွာ ႐ွိေနေသာ အေနအထား
He is wandering over the desert, losing all track of time.
(ကႏၱာရအလယ္ ဟိုဟိုဒီဒီသြား၍ လမ္းေပ်ာက္လွ်က္)
all over (something) (=in every part) ဟိုဟိုဒီဒီေနရာတိုင္း ပ်႕ံလွ်က္
There are bottles all over the place.
(ပုလင္းေတြ ေနရာအႏွံ႕ျပန္႕က်ဲလွ်က္)
Scientists from all over the world gather here.
(ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕ျပန္႕က်ဲလွ်က္႐ွိေသာ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား ဒီေနရာတြင္ စု႐ုံးၾကသည္)

7. no longer affected - if you are over an illness or a bad experience or situation, you are no longer affected by it (ၿပီးဆုံးသြားေသာ ၊ သက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေတာ့ေသာ အေနအထား)
I think we're over the worst of the crisis now.
(အက်ပ္အတည္းရဲ႕ အဆိုးဆုံးအပိုင္း ၿပီးသြား)
I'm over him now (=I am no longer in love with him).
(သူနဲ႕ ခု မပတ္သက္ေတာ့ဘူး၊ ျပတ္သြားၿပီ)

8. more than - more than a particular number, amount, or level [≠ under]: ထက္ပို၍
The Japanese were producing over 100 million tons of steel.
(တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းထက္ပိုေသာ)
drivers who go over the speed limit
(အျမန္ႏႈံးထက္ပိုေမာင္းေသာ)
a social club for the over-60s
(အသက္၆၀ေက်ာ္မ်ား ကလပ္)

9. during - during: အေတာအတြင္း
Will you be home over the summer vacation?
(ေႏြရာသီ အပန္းေျဖခ်ိန္ အေတာအတြင္း)
Can we talk about this over dinner?
(ညစာစားခ်ိန္ အေတာအတြင္း)

10. concerning - about a particular subject, person or thing: ပတ္သက္စပ္လ်ဥ္း၍
He's having problems over his income tax.
(သူ႕ ၀င္ေငြခြန္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး)

11. controlling - in control of or influencing someone or something: ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးျခင္း အေနအထား
Genghiz ruled over an empire that stretched from Persia across to China.
(ပါ႐ွားမွ တ႐ုတ္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုး)

12. better - used to say that someone or something is more successful or better than someone or something else: ထက္ပိုေကာင္းေသာ၊ ပိုသာလြန္ေသာ အေနအထား
Asenal's 3-1 win over Manchester City
(မန္ခ်က္စတာစီးတီးထက္ ပိုလြန္ေသာ)
It has one great advantage over its rivals.
(ၿပိဳင္ဘက္ထက္ ပိုလြန္ေသာ)

13. by telephone/radio TCB - using something such as a telephone or radio: တယ္လီဖုန္း/ေရဒီယို စသည္ေပၚမွ
I don't want to talk about this over the telephone.
(တယ္လီဖုန္းေပၚကေန မေျပာခ်င္)
I heard the news over the radio.
(ေရဒီယိုေပၚမွ ၾကားရေသာ သတင္း)

14. over and above - in addition to something: ႐ွိေနသာအရာတစ္ခုထဲသို႕ ေပါင္းထည့္ေသာ အေနအထား
He gets a travel allowance over and above his existing salary.
(ခရီးသြား အသုံးစရိတ္ကို လက္႐ွိလစာထဲသို႕ ေပါင္းထည့္ရ႐ွိ)

15. louder than something - making a sound louder than another sound: တစ္ခုခုထက္ေက်ာ္လြန္၍ က်ယ္ေလာင္ေသာ
'What?' he yelled over the noise of the engine and the wind.
(ဘာလဲ ေအာ္သံသည္ အင္ဂ်င္ဆူညံသံကို အုပ္မိုးၿပီး က်ယ္ေလာင္စြာထြက္လာ)

16. preferring - if you choose one thing over another, you choose that thing rather than the other: ႏွစ္သက္မႈ (တျခားအရာထက္ပိုလြန္ႏွစ္သက္မႈ အေနအထား)
What is your main reason for choosing one restaurant over another?
(က်န္တဲ့ဆိုင္ေတြထက္ ဒီတစ္ဆိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ႏွစ္သက္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း)

ဒါေတြဟာ ... Over ကို preposition အျဖစ္သုံးပုံ ၁၆ မ်ိဳးပါ။ က်န္တာကို ဆက္ေရးေပးပါ့မယ္။
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Over ကို adv/adj အျဖစ္ သုံးေသာ ၂၂ မ်ိဳး

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:19 pm

1. falling down - from an upright position into a position of lying on a surface: လဲက်ျခင္း
He was so drunk he fell over in the road.
(အမူးလြန္ၿပီး လမ္းေပၚလဲက်)

2. bending/folding - so that someone or something is no longer straight or flat, but is
bent or folded in the middle: အလယ္ပိုင္း ေကြးသြားျခင္း၊ ေခါက္သြားျခင္း
He folded the paper over and put it in his pocket.
(စာရြက္ကို ေခါက္ၿပီး အိပ္ကပ္ထဲထည့္)

3. across ျဖတ္လၽွက္

a) from one side of an object, space, or area to the other side: အရာတစ္ခု၏ အျခားတစ္ဖက္မွ အျခားတစ္ဖက္သို႕
There are only three canoes so some people will have to swim over.
(တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ လက္ပစ္ကူၿပီး ျဖတ္ကူးရမယ္ ... ကႏူးေလွက ၃ စီးပဲ႐ွိလို႕)
I went over (=crossed the room, street etc) to say hello, but Vincent didn't recognize me.
(ႏူတ္ဆက္ဖို႕ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားလိုက္တယ္)

b) in a place that is on the other side of a space or area: တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာ ႐ွိေနတဲ့ ေနရာ
Bill lives over on the other side of town.
(ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဟိုးဘက္မွာ ေနတာ)
Do you see that building over there?
(ေဟာဟိုက အေဆာက္အဦကို ေတြ႕လား)

4. in or to a place- in or to a particular house, city etc: တစ္ေနရာရာ ထဲမွာ (သို႕) တစ္ေနရာရာ ဆီသို႕
You really should come over and see our new house.
(ငါတို႕အိမ္သစ္ေလးဆီကို လာၿပီး ၾကည့္)
We could drive over to Oxford this afternoon.
(ေအာက္စဖို႕ဒ္ထဲကို)

5. finished - if an event or period of time is over, it has finished: ၿပီးဆုံးသြားျခင္း ၊ တခန္းတစ္ကဏ ၿပီးဆုံးသြားေသာ
Is the meeting over yet?
(အစည္းအေ၀းၿပီးသြားၿပီလား)
over (and done) with (=used about something unpleasant) ၿပီးသြားျခင္း - မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္သုံးသည္
I'm so glad the mid-term exams are over and done with.
(မစ္တန္းစာေမးပြဲႀကီး ၿပီးသြားၿပီ ... ေပ်ာ္လိုက္တာ )
Do it now - get it over with.
(ခုလုပ္ .. အဲဒါကို ၿပီးေအာင္ အျပတ္ျဖတ္ပါ)

6. to the side - towards one side: အျခားတစ္ဘက္ဆီသို႕ Would

you move over, so I can sit next to you.
(ေရႊ႕ထိုင္ေပးမလား။ ေဘးနားမွာ ထိုင္လို႕ရေအာင္လို႕)

7. giving from one person or group to another: လက္ဆင့္ကမ္းေသာအေနအထား
The attacker was ordered to hand over his weapon.
(သူ႕လက္နက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႕)

8. changing - from one position or system to another: ေနရာတစ္ခုမွ (သို႕) စနစ္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႕ ေျပာင္းျခင္း
We switched over from electricity to gas because it was cheaper.
(လ်ပ္စစ္စနစ္မွ ဓါတ္ေငြ႕စနစ္သို႕)

9. turning - so that the bottom or the other side of something can now be seen: လွည့္ေျပာင္းမႈ
(ျမင္သာေသာအေနအထားသို႕)

Turn the box over and open it at that end.
(ဗူးကို လွည့္လိုက္ .... အစြန္းဆုံးေလးကေန ဖြင့္လိုက္)

10. more than - more than or higher than a particular number, amount, or level [≠ under]: ပိုမိုေသာ သာလြန္ေသာ
People earning £33,000 and over will pay the
higher rate of tax.
(ေပါင္ ၃၃၀၀၀ နဲ႕ အထက္ ၀င္ေငြ႐ွိသူေတြ)

11. very/too - used before an adjective or adverb to mean 'very' or 'too': အလြန္အက်ဴး
(သိပ္ႀကီး)

She didn't seem over pleased when I asked her to wait.
(သိပ္ႀကီး ေက်နပ္ပုံမေပၚ)

12. remaining - an amount of something that is over is what remains after some of it has been used: ေပးၿပီး က်န္ေနရမယ့္ ပမာဏ
There should be some money over when I've paid all the bills.
(အားလုံး႐ွင္းၿပီးေတာင္ ေငြနည္းနည္းေတာ့ က်န္ေနသင့္တယ္)


13. covered - used to show that something is completely covered with a substance or material: ကာရံအုပ္မိုးထားေသာ
Parts of the river were iced over.
(ျမစ္ရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ေရခဲ အုပ္ေနတယ္)

14. above - above someone or something: တစ္စုံတစ္ရာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ အထက္မွာ အေပၚမွာ
We stood on the roof watching the planes fly over.
(အေပၚမွာ ျပန္ေနတဲ့ ေလယဥ္ေတြ)

15. talking/thinking/reading - in a detailed and careful way: အေသးစိတ္ သတိထားလုပ္ျခင္း
I'll need time to read the contract over before I sign.
(အခ်ိန္ယူၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရမယ္ လက္မွတ္မထိုးခင္)
Think it over carefully before you make a decision.
(ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ... ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္ စဥ္းစားရမယ္)

16. again - American English - if you start or do something over, you do it again: ထပ္လုပ္ျခင္း (ျပန္လုပ္ျခင္း)
I got mixed up and had to start over.
(ငါေရာကုန္လို႕ ... အစကျပန္စလိုက္ရတယ္)

17. over and over (again) - many times: ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
The way to learn the script is to say it to yourself over and over again.
(အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေရရြတ္ဖတ္မွတ္)

18. twice over/three times over etc
a) used to say how many times the same thing happens: (အႀကိမ္ေရ ျပန္ထပ္ျခင္း)
He sings each song twice over.
(ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ဆိုသည္)
b) used to say by how much an amount is multiplied: (အဆအေရအတြက္)
Trade between the two countries has
increased five times over.
(ကုန္သြယ္မႈ ငါးဆတိုးလာ)

19. all over again - used to emphasize that you do the whole of something again from the beginning, or that the same thing happens again: အစမွ ျပန္လုပ္ျခင္း ၊ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေနျခင္းကို အဓိကေျပာလိုျခင္း
Their first plan had gone wrong, so they had to start all over again.
(ပထမအစီအစဥ္မွားေတာ့ အစကေန ျပန္စရတယ္)
We had quarreled about the money before, and now it was happening all over again.
(ပိုက္ဆံကိစၥ စကားမ်ားခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ခုထပ္ ျပန္ထပ္ျဖစ္လာျပန္ၿပီ)

20. over to somebody - used to say that it is now someone else's turn to do something, to speak etc: တစ္ျခားလူအလွည့္
I've done my best. Now it's over to the professionals.
(ငါကေတာ့ အေကာင္းဆုံးလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အလွည့္ေရာက္ၿပီ)

21. TCradio message - spoken - used
when communicating by radio to show that you have finished speaking: ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈတြင္ မိမိေျပာစရာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ၿပီးလွ်င္ အခ်က္ျပသေဘာျဖင့္ ေျပာသည္
Are you hearing me loud and clear? Over.
(က်ယ္က်ယ္ ၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ၾကားရဲ႕လား။ အုိဗာ)
[ေမးစရာတစ္ကန္႕ၿပီးသြားလို႕ အိုဗာ ျဖင့္ full stop သေဘာ ေျပာလိုက္ျခင္း)


22. over against something - formal -
used to say what something is compared to or preferred to: တစ္စုံတစ္ခုအား ယွဥ္ျခင္း၊ သူ႕ထက္ ပိုႏွစ္သက္ျခင္း
The Celtic Church maintained the Greek calendar over against that of Rome.
(ဆဲလ္တစ္ဘုရားေက်ာင္းက ေရာမကို ပခုံးျခင္းယွဥ္ၿပီး ဂရိျပကၡဒိန္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုက္ၾကသည္)


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:29 pm; edited 1 time in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

over ကို noun အျဖစ္ 1 မ်ိဳး ႏွင့္ prefix အျဖစ္ 4 မ်ိဳး

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:27 pm

over ကို noun အျဖစ္ 1 မ်ိဳး

the period of time in the game of cricket during which six or eight balls are thrown by the same bowler in one direction
ခရက္ကစ္ကစားနည္းတြင္ ေဘာပစ္သူတစ္ဦးတည္းမွ ဦးတည္ခ်က္တစ္ဖက္တည္းသို႕ ေဘာ ၆လုံး (သို႕) ၈လုံး ပစ္ေသာ အခ်ိန္ပိုင္းအကန္႕ကို over ဟု သတ္မွတ္သည္။

------------------------------------------------------------------------------

over ကို prefix အျဖစ္ 4 မ်ိဳး

ေ႐ွ႕ဆက္စကားလုံးအျဖစ္ ....
1. too much: (လြန္ကဲမ်ားျပားေသာ အေနအထား)
overpopulation (လြန္ကဲလူဦးေရ)
overcooked vegetables (အခ်က္လြန္သြားေသာ အသီးအရြက္မ်ား)
overweight (အ၀လြန္ျခင္း -
ကိုယ္အေလးခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း)


2. above; beyond; across: (အထက္၊ ေနာက္အလြန္၊ ျဖတ္လွ်က္)
overhanging branches (အထက္ျမင့္တက္ခ်ိတ္ဆြဲသလိုျဖစ္ေနေသာ သစ္ကိုင္းမ်ား)
overhead telephone wires (အျမင့္တြင္ သြယ္တန္းထားေသာ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ား)
the overland route (=not by sea or air) (ကုန္းလမ္းခ်ည္းသာ ျဖတ္လွ်က္ ခရီးစဥ္)

3. outer: (အျပင္ပိုင္း)
an overcoat (အေပၚ႐ုံ ကုတ္အကၤ်ီ)

4. additional: ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ျခင္း
We were working overtime. (=working beyond the usual time)
(အိုဗာတိုင္းမ္ လုပ္ရျခင္း - အခ်ိန္ျဖည့္စြက္အပိုလုပ္ရျခင္း)
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

How are you? ျပႆနာ

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:31 pm

ျမန္မာေတြေျပာတဲ့သေဘာ နဲ႕ English ဘာသာစကားရဲ႕ သေဘာ မတူညီမႈေၾကာင့္ How are you? ဟာ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ျမန္မာေတြ ေျပာေလ့႐ွိတဲ့သေဘာမွာ -

(၁)
ဒီလူ ။ ။ ကိုေဇာ္ေဇာ္ ေနေကာင္းရဲ႕လား။
ကိုေဇာ္ေဇာ္ ။ ။ ေကာင္းတယ္။

(၂)
ဒီလူ ။ ။ ကိုေဇာ္ေဇာ္ ေနေကာင္းရဲ႕လား။
ကိုေဇာ္ေဇာ္ ။ ။ ခုတစ္ေလာ သိပ္ေနလို႕မေကာင္းဘူး။ ေက်ာနာေနလို႕ဗ်။
ဒီလူ ။ ။ ဘယ္လိုျဖစ္လို႕လည္း ..............
ကိုေဇာ္ေဇာ္ ။ ။ ဒီလိုဗ် ...

ျမန္မာေတြ ေျပာေလ့ေျပာထ႐ွိတဲ့ အပိုင္းမွာ (၁) ကိုလည္းေတြ႕ရတတ္သလို(၂) ကိုလည္းေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။

သို႕ေသာ္ ..... English ဘာသာစကားအတြက္ေတာ့ ....

(1)
D Lu : How are you?
Ko Zaw Zaw : Fine, thank you!
ဒါမ်ိဳးေျဖလို႕ရသည္။

(2)
D Lu : How are you?
Ko Zaw Zaw : Not really fine in these days. Because of my backache!
ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ေျဖလို႕မရပါ။
ျမန္မာေျပာ ေျပာတဲ့အခါရေပမယ့္ English ဘာသာစကားအရဆိုရင္ေတာ့ ေျပာခြင့္မ႐ွိပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာဆိုရင္ ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေမးတဲ့ေမးခြန္းဟာ အသုံးမ်ားဆုံး ႏုတ္ခြန္းဆက္ျခင္းပါ။ `ေနေကာင္းရဲ႕လား´ . ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႕အဲဒီလိုေမးတာဟာ သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပန္ေျပာျပဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေမးလိုက္ျခင္းမဟုတ္။ သူတို႕မွာ ေခါင္းကိုက္ေနတာ ၊ ေက်ာနာေနတာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ ... အဲဒီ ေခါင္းကိုက္၊ ေက်ာနာတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေမးျခင္းမဟုတ္ပါ။
လူ(English ဘာသာစကားေျပာသူ)ေတြဟာ ဒီလိုေမးခြန္းေတြကို ေဖာ္ျပခ်က္ အေသနဲ႕သာ တုန္႕ျပန္ေျပာဆိုေလ့႐ွိပါတယ္။ `ေနေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပဲ´ (သို႕) `သိပ္ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ေက်းဇူးေနာ္´


(ဘာသာျပန္မႈ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနပါက သည္းခံၾကပါရန္ - ဒီလူ)

In English, for example, the commonest greeting is a question about a person's health: How are you? But we do not expect the person to tell us about their health when they reply. We do not expect them to talk about their headache or their backache if they have one. People reply to these questions with a fixed expression such as 'I'm fine, thanks' or 'I'm very well, thanks'.

Ref: BREAKTHROUGH (A Course in English Communication Practice) by
J.C.Richards, M.N.Long


ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္လူက ကိုယ့္ကို How are you? နဲ႕ ႏူတ္ခြန္းဆက္လာတဲ့အခါ ..... ဘယ္လိုပဲတုန္႕ျပန္ေပးရမလဲဆိုတာ ျမင္သာၿပီလို႕ ယူဆပါတယ္။


Last edited by ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:41 pm; edited 1 time in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:35 pm

How are you ကိစၥေလးကို အခ်က္(၃) ခ်က္ နဲ႕ ဦးတည္ အေျခခံၿပီး ေျပာပါမယ္။

(၁) Look Ahead ရဲ႕ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈျပကြက္
(၂) Cambridge က ထုတ္တဲ့ English Vocabulary in Use (elementary level) by Michael McCarthy and Felicity O'Dell
(၃) Oxford က ထုတ္တဲ့ Breakthrough - A Basic Communication in by by J.C Richards and M.N.Long


(၁) Look Ahead ရဲ႕ ႐ုပ္သံလႊင့္မႈျပကြက္ Look Ahead ႐ုပ္သံျပသမႈကေတာ့ ဒီေနရာမွာတင္ေပးဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္ေနလို႕ ႐ွင္းလင္းခ်က္ပဲေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ Greetings နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး Look Ahead က တင္ျပခဲ့တဲ့ ျပကြက္ထဲမွာ ... လူတစ္ေယာက္က ဆရာ၀န္ဆီကို သြားပါတယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ .... ေတြ႕တဲ့လူေတြက သူ႕ကို How are you? လို႕ ႏူတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ Fine, thanks. လို႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။
ဟိုလူကေမးလည္း Fine, thanks ..... ဒီလူကေမးလည္း Fine, thanks .... ေျဖရင္းကေန .... ဆက္ေလွ်ာက္လာလိုက္တာ ....ဆရာ၀န္နဲ႕ တံခါးေပါက္၀ မွာ ေတြ႕တယ္။ ဆရာ၀န္က How are you? လို႕ ေမးတာ ထပ္ႀကဳံရျပန္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္လမ္းလုံး ႏုတ္က်ိဳးေအာင္ ေျဖခဲ့ရတဲ့ ... Fine, thanks ကိုပဲ ေျဖလိုက္မိျပန္တယ္။ ၿပီးမွ .... No No... ဆိုၿပီး သူ႕အေျဖကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ကြက္ကို ျပသြားပါတယ္။ ဒါဟာ How are you ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖရတဲ့ Fixed Answer ရဲ႕ ထုံးစံသေဘာသဘာ၀ကို သေရာ္ကြက္နဲ႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပကြက္ေလး တစ္ခုပါပဲ။


(၂) Cambridge က ထုတ္တဲ့ English Vocabulary in Use (elementary level) by Michael McCarthy &
Felicity O'Dell အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ ပုံနဲ႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ How are you လို႕ ေမးတဲ့သူက ေမးလိုက္တယ္။ အေမးခံရသူက ထိပ္ေပါက္ေခါင္းကြဲ လက္က်ိဳးျဖစ္ေနေပမယ့္ .... Fine, thanks လို႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ပုံကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ျပထားေပးပါတယ္။
(၃) Oxford က ထုတ္တဲ့ Breakthrough - A Course in English Communication Practice by J.C Richards and M.N.Long
ဒါကေတာ့ အရင္ ပို႕စ္မွာ Reference အေနနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးျပခဲ့ၿပီးသားပါ။ ထပ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

In English, for example, the commonest greeting is a question about a person's health: How are you? But we do not expect the person to tell us about their health when they reply. We
do not expect them to talk about their headache or their backache if they have one. People reply to these questions with a fixed expression such as 'I'm fine, thanks' or 'I'm very well, thanks'.

Ref: BREAKTHROUGH (A Course in English Communication Practice) by J.C.Richards, M.N.Long [Oxford University Press]

(ဒီေနရာမွာ ... J.C.Richards နဲ႕ M.N.Long က ... Such as (ကဲ့သုိ႕ေသာ) လို႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတြက္ ..... I'm fine, thanks နဲ႕ I'm very well, thanks ဆိုတဲ့ ႏွစ္ခုပဲ ေျဖရမယ္လို႕ေျပာျခင္းမဟုတ္။ Such as ဆိုတဲ့ အတြက္ အနည္းစပ္ဆုံးဥပမာအေနနဲ႕ ေရးသြားေပးျခင္းျဖစ္တယ္)။ ေျဖလို႕ရတာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ Good, thanks. Great, thank you. Perfect, thanks. Not Bad, thanks. Just so so. အစ႐ွိတဲ့ အေျဖေတြ အျပင္ .... Informal အေျဖေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီစာပိုဒ္မွာ J.C.Richards နဲ႕ M.N.Long က ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာတရားက .....

But we do not expect the person to tell us about their health when they reply.
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႕အဲဒီလိုေမးတာဟာ သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပန္ေျပာျပဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေမးလိုက္ျခင္းမဟုတ္။

We do not expect them to talk about their headache or backache if they have one.
သူတို႕မွာ ေခါင္းကိုက္ေနတာ ၊ ေက်ာနာေနတာ တစ္ခုခုျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ ... အဲဒီ ေခါင္းကိုက္၊ ေက်ာနာတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေမးျခင္းမဟုတ္ပါ။

People reply to these questions with a fixed expression such as 'I'm fine, thanks' or 'I'm very well, thanks'.
လူ(English ဘာသာစကားေျပာသူ)ေတြဟာ ဒီလိုေမးခြန္းေတြကို ေဖာ္ျပခ်က္ အေသနဲ႕သာ တုန္႕ျပန္ေျပာဆိုေလ့႐ွိပါတယ္။ `ေနေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပဲ´ (သို႕) `သိပ္ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ေက်းဇူးေနာ္´ ဆိုတာမ်ိဳးေတြနဲ႕ပါ။

ဒီသေဘာတရားကို Oxford က အျပင္ Cambridge ထုတ္ထားတဲ့ အေပၚကပုံေလးနဲ႕ ဆက္စပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပိုျမင္သာလာပါလိမ့္မယ္။


ဒီေလာက္ဆို How are you နဲ႕ ဆက္စပ္ရာ သေဘာတရားကို ျမင္သာေလာက္ၿပီလို႕ ယူဆပါတယ္။

References:
- Look Ahead - Basic English
- Cambridge Press; English Vocabulary in Use (elementary level) by Michael McCarthy & Felicity O'Dell
- Oxford University Press; Breakthrough (A Course in English Communication Practice) by
J.C.Richards, M.N.Long
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

How do you do အသုံး

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:50 pm

ံHow do you do ဟာ စကားေျပာအသုံးမွာဆိုရင္ (formal ပုံစံတက်သုံးတဲ့ အသုံး) ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအတြက္သုံးလည္းဆိုရင္ေတာ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဆုံရတဲ့အခါ ယဥ္ေက်းတဲ့ႏူတ္ခြန္းဆက္မႈတစ္ခု
အျဖစ္သုံးပါတယ္။

ံကိုယ့္ကို လူတစ္ေယာက္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြလို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာရမယ့္လူမဟုတ္ဘဲ ... ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ပုံစံတက်ေျပာရမယ့္လူဆိုရင္ .... ယဥ္ေက်းတဲ့ႏူတ္ခြန္းဆက္မႈတစ္ခု အေနနဲ႕သုံးပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဆုံဆည္းတဲ့ အခါမွာပဲ သုံးပါတယ္။

ဥပမာ -

James : Hi, Thar! (ေဟး .. သာ!)

Thar : Hello, James. (ဟယ္လို ... ဂ်ိမ္းစ္ ..)

James : Dad, this is a friend of mine, Thar. (အေဖ .. ဒါ .. က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း ' သာ ' ) .. Thar, this is my father. (သာ ... ဒါ .. အစ္ကို႕အေဖ)

Thar: How do you do? I'm Thar. (ဟုတ္ကဲ့႐ွင့္။ က်မက "သာ" ပါ)

James's father: How do you do? Nice to meet you! (ေၾသာ္... ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာတယ္ကြယ္)

တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ့္ကို how do you do နဲ႕ ႏူတ္ဆက္လာၿပီ ဆိုရင္ how do you do နဲ႕ တုန္႕ျပန္ေလ့႐ွိတယ္္။ မတုန္႕ျပန္လည္း ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ Formal က်တဲ့ စကား၀ိုင္းေတြမွာ တုန္႕ျပန္ေလ့႐ွိတယ္။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဆုံဆည္းတဲ့ အခါမွာပဲ သုံးပါတယ္။

how do you do? - spoken (formal) -
used as a polite greeting when you meet someone for the first time (Ref: Longman)
How do you do? - formal - a formal greeting for someone that you have not met
before
(Ref: Cambridge)

ဒီေလာက္ဆို How do you do ကို ျမင္သာေလာက္ပါၿပီ။
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Request အသုံး

Post  ဒီလူ on Thu Jun 03, 2010 11:58 pm

Request ကို Noun အသုံးနဲ႕ Verb အသုံး ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားပါတယ္။

Noun အသုံး -

ေရတြက္ႏိုင္ေသာ Noun အျဖစ္သုံးပါတယ္။

1. a polite or formal demand for something
ယဥ္ေက်းေသာ [သို႕မဟုတ္] ပုံစံတက်ျဖစ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ (တစ္စုံတစ္ရာအား ေတာင္းဆိုျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္)
သုံးဟန္မ်ားမွာ -

Request for You have made a request for my explanation.
(က်ေနာ့္ ႐ွင္းျပခ်က္ကို ခင္ဗ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္တာ)

Request that Helena repeated her request that we stop the meeting.
(အစည္းအေ၀းရပ္ဖို႕ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုတာ)

at somebody's request The report was done at the request of the General Manager.
(မန္ေနဂ်ာခ်ဴပ္ေတာင္းဆိုခ်က္အရ .... )

on request
More info will be emailed on request.
(ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ေတြ ေတာင္းဆိုရင္ အီးေမးလ္ပို႕ေပးမယ္)

by request
There were no presents at the weeding, by request.
(လက္ဖြဲ႕မေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံ/ေတာင္းဆို ထားျခင္း )


2. a piece of music that is played on the radio because someone has asked for it
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကေတာင္းဆိုထားလို႕ ေရဒီယိုမွာလႊင့္ေပးတဲ့ သီခ်င္းကိုလည္း Request လို႕ သုံးပါတယ္။

Oh, it was my girl's request.
(က်ေနာ့္ေကာင္မေလး ေတာင္းထားတဲ့ သီခ်င္း)


Verb အသုံး

request [transitive] formal - to ask for something in a polite or formal way:
တစ္ခုခုကို ယဥ္ေက်းစြာ/ပုံစံတက် ေတာင္းဆိုေသာ လုပ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။

You have to request permission if you want to take any photo.
(ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခ်င္ရင္ ႐ိုက္ခြင့္ေတာင္းရမယ္)

request that
She has requested that one of her friends sings for her.
(သူ႕အတြက္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သီခ်င္းဆိုေပးဖို႕ )

request somebody to do something
Guests are requested to leave room keys at the reception.
(ဧည့္သည္ေတြကို ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာမွာ အခန္းေသာ့ေတြ ထားခဲ့ဖို႕)

request somebody to do something
I requested a grant from Mom to use her computer.
(အေမ့ကြန္ပ်ဴတာကို သုံးတာ ခြင့္ျပဳဖို႕ အေမ့ဆီက ေတာင္းဆိုျခင္း)


Request နဲ႕ အျခားခ်ိန္ဆစရာ စကားလုံးေတြကေတာ့ ...

request
- to officially ask for something (တစ္စုံတစ္ရာကို ပုံစံတစ္က်ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း(formal) ေတာင္းဆိုျခင္း)

consult - to ask someone for advice (တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အႀကံအဉာဏ္အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

grill - informal - to ask someone a lot of difficult questions (တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းေတြ
ေမးျခင္း/အင္ေဖာ္ေမး႐ွင္းေတြ ေတာင္းဆိုျခင္း)

poll - to ask a lot of people for their opinion about something (တစ္ခုခုအတြက္ မိမိတို႕ရဲ႕ ထင္ျမင္မႈကို ေတာင္းဆိုျခင္း)

Request နဲ႕ အနီးစပ္ဆုံး တစ္ခုကေတာ့ Demand ပါ။ ကြာဟခ်က္ကေတာ့ ....

request - a statement, letter etc in which you ask for something politely or formally

demand - a strong request saying very clearly what you want, especially when you are asking for something that someone does not want to give you

Request ဟာ Formal (ယဥ္ေက်း/ပုံစံတက်) သေဘာကိုေဆာင္ၿပီး ... Demand ကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာကိုေဆာင္ၿပီး ျပတ္သားတဲ့သေဘာကို ဦးတည္ပါတယ္။


Last edited by ဒီလူ on Fri Jun 04, 2010 12:03 am; edited 1 time in total
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

အမည္မ်ား ႏွင့္ Title အေၾကာင္း သိစရာမ်ား (၁)

Post  ဒီလူ on Fri Jun 04, 2010 12:00 am

ဒီတစ္ခါေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ .... အဂၤလိပ္စကားမွာ နာမည္ေတြ ေ႐ွ႕မွာသုံးစြဲတဲ့ Title ေတြ အေၾကာင္းပါ။ Title ေတြ
အေၾကာင္းကို မေျပာခင္ နာမည္ကိစၥကို အနည္းငယ္႐ွင္းလင္းလိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားမွာ နာမည္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ၂ ပိုင္းခြဲပါတယ္။

ဆိုက်ပါစို႕ ... လူတစ္ေယာက္နာမည္ဟာ .... James Bond .

James Bond
(ေ႐ွ႕နာမည္) (ေနာက္နာမည္)
[First Name] [Last Name]

ေ႐ွ႕နာမည္ကို First Name (သို႕မဟုတ္) Given Name လုိ႕ေခၚၾကသလို ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ Christian Name လို႕ေခၚၾကပါတယ္။ ေ႐ွ႕နာမည္ကို ကိုယ္ပိုင္နာမည္ လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ေနာက္ကနာမည္ကို Last Name (သို႕မဟုတ္) Family Name (သို႕မဟုတ္) Surname လို႕ေခၚၾကပါတယ္။ ေနာက္နာမည္ကို မ်ိဳး႐ိုးကပိုင္တဲ့ နာမည္ လို႕သတ္မွတ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လက္ထပ္ၿပီးတာနဲ႕ မိမိေယာက်ၤားရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးနာမည္ကို ဆက္ခံရပါတယ္။

လက္မထပ္ေသးခင္ - Mr John Smith and Miss Rose Woods
လက္ထပ္ၿပီးေသာအခါ - Mr John Smith and Mrs Rose Smith

ေ႐ွ႕နာမည္မွ ေနာက္နာမည္အထိ အျပည့္အစုံေရးထားေသာ နာမည္ကို Full Name ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

Note: တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အမည္မ်ားတြင္ ေ႐ွ႕နာမည္ႏွင့္ ေနာက္နာမည္ၾကားတြင္ အလယ္နာမည္မ်ား ႐ွိတတ္သည္။
- First Name + Middle Name + Last Name


Mr. Mrs. Ms. ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို title လို႕ေခၚပါတယ္။

Title (Noun) [countable]
a name such as `Sir' or `Professor', or letters such as `Mrs' or `Dr', that are used before someone's name to show their rank or profession, whether they are married etc
( တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမည္ေ႐ွ႕မွာ သူတို႕ရဲ႕ အဆင့္အတန္း/အလုပ္အကိုင္ ၊ လက္ထပ္ၿပီးမၿပီး စသည္တို႕ကို ေဖာ္ျပဖို႕ Sir,
Professor ဆိုတဲ့ အမည္မ်ိဳးေတြ ဒါမွမဟုတ္ Mrs, Dr ဆိုတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳးေတြ သုံးစြဲ)


Mr ၏ အဓိပၸါယ္မ်ား

Mr British English ; Mr. American English
(Mr ၏ ေနာက္တြင္ ( . ) ထည့္ထားလွ်င္ အေမရိကန္အသုံးျဖစ္သည္။

1 - used before a man's family name to be polite when you are speaking to him, writing to him, or talking about him:
(အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးနာမည္ေ႐ွ႕မွာ သုံးသည္။ ယဥ္ေက်းေသာ သေဘာ -[ သူ႕ကို တိုက္႐ိုက္စကားေျပာေသာအခါ၊ စာေရးေသာအခါ၊ သူ႕အေၾကာင္းေျပာေသာအခါ])
Mr Smith is the headmaster.
Mr. John Smith
Mr and Mrs Smith

2 - used when speaking to a man in an official position:
(လူတစ္ဦး၏ ရာထူးအခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေနအထားအရ ေခၚဆိုရန္သုံးသည္)
Mr Chairman (ဥကၠ႒ႀကီး)
Mr. President (သမၼတႀကီး)

Mr ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားသိမွတ္ဖြယ္မ်ားမွာ -

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအတြက္ .... မွန္ကန္ေသာ ဘ၀အေဖာ္ျဖစ္သည့္ ေယာက်ၤားကို Mr Right ဟု ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ၾကသည္။
She's finally found Mr. Right. (အဆုံးသတ္မွာေတာ့ သူမဟာ Mr Right ကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသြားပါတယ္)

အဖြဲ႕တြင္(ဒုစ႐ုိက္ဂိုဏ္းမ်ားတြင္) ေခါင္းေဆာင္ (သို႕မဟုတ္) အေရးႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္အား Mr Big ဟု ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ၾကသည္။ Informal အသုံးျဖစ္သည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ႐ုိးသား၍ က်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကို အၿမဲလုိက္နာက်င့္သုံးသူျဖစ္လွ်င္ Mr Clean ဟု ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ၾကသည္။ Informal အသုံးျဖစ္သည္။

Note: Informal အသုံးသည္ Formal - ပုံစံတက် ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေဖာ္ျပသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မသုံးပါ။

-----------------------ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္ ------------------

Title ၏ အေၾကာင္းကို ျပည့္စုံေအာင္ ႐ွင္းျပသည့္အခါ -

၁။ အမည္မ်ား ခြဲျခမ္းပုံ
၂။ Title ၏ သေဘာတရား
၃။ Mr, Mrs, Miss စသည္တို႕၏ တစ္ခုခ်င္း အဓိပၸါယ္မ်ား
၄။ Title ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား) စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပ႐ွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။


အေပၚတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည္မွာ ( ၃။ )၏ အစထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
က်န္႐ွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးသားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

---------------------- စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္ ---------------------
ဒီလူ
ဒီလူ
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 17
Join date : 2010-05-30
Location : ျမန္မာျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Post  ဆိုင္မြန္ on Fri Jun 04, 2010 3:35 pm

စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေၾကာင္း အမ်ားၾကီးေဖာ္ျပေပးလို႔ ေက်းဇူးဗ်ာ Very Happy
ဆိုင္မြန္
ဆိုင္မြန္
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 8
Join date : 2010-05-25

View user profile

Back to top Go down

Re: ဒီလူ ေျပာျပခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum