ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

Go down

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

Post  Admin on Wed May 26, 2010 8:20 pm

ဤေနရာတြင္ ဖိုရမ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖိုရမ္အသင္း၀င္မ်ားအားလုံး မိမိကူညီေထာက္ျပ အႀကံေပးလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို ဖိုရမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ေလးနက္စြာ အေရးတယူစဥ္းစား၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံေပးခ်က္ေရးသားရမည့္ ဤေနရာတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္းမျပဳရ။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသင္း၀င္မ်ား ဆက္ဆံေရးက႑႐ွိ မေက်နပ္မႈဟစ္တိုင္တြင္ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အသင္း၀င္မဆို ဖိုရမ္တိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ အျပည့္အ၀႐ွိသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
---------------------
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum