ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

က်ိဳးပဲ့ေနေသာ ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးမ်ား ...

Go down

က်ိဳးပဲ့ေနေသာ ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးမ်ား ...

Post  mkn on Wed Jul 14, 2010 8:16 pm

က်ိဳးပဲ့ေနေသာ ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးမ်ား ...


*မိမိ ေတြးေခၚႏိုင္သေလာက္ သိျမင္လွ်က္ မိမိ သိျမင္သေလာက္လည္း ေတြးေခၚျခင္း အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထူမတ္ရာ၏.. *rule 0 : အတိတ္ ကုိ ေတြးပါ .. အနာဂတ္ ကို ေငးေမွ်ာ္ပါ .. ပစၥဳပၸန္ကို အသက္သြင္းဖို႔ မေမ့ေလ်ာ့ပါႏွင့္။

rule 1 : အက်ိဳး-အေၾကာင္း သေဘာကို နားလည္ပါ ... ေ႐ွာင္တခင္ စည္းခ်က္က် ျဖစ္-ပ်က္ မႈ နိယာမ ကိုလည္း
ႏွလံုးသြင္းပါ။

rule 2 : မိမိ ဘာလဲ ဆုိတာ သိ႐ွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းပါ ... မိမိ ဘာမွမဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကည့္ပါ။

rule 3 : မိမိကိုယ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ၾကည့္ပါ ... မိမိကိုယ္ကို ခြာ ၾကည့္ဖို႔လည္း မေမ့ပါႏွင့္။

rule 4 : မိမိကိုယ္ကို မိမိ ဖန္တီးပါ ... ထို႔အတူ မိမိဖန္တီးလိုက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္က မိမိကို တန္ျပန္
ဖန္တီးတတ္ေၾကာင္း သတိ႐ွိပါ။

rule 5 : မိမိရဲ႕ အယူအဆ ကို တဖက္သတ္ မတြယ္ဖက္ပါႏွင့္ ... အျခားတစ္ပါးေသာ အယူအဆ မ်ားကိုလည္း
မ်က္စိမွိတ္ ပံုအပ္ၿပီး မယံုမွတ္ပါႏွင့္။

rule 6 : အမွားေတြကို သင္ယူပါ ... 'အမွားမဟုတ္တဲ့ အရာတိုင္းကို အမွန္ လို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း'
ကိုလည္း သိ႐ွိနားလည္ပါ။

rule 7 : ပကတိအစစ္အမွန္ သေဘာကို ထိုးထြင္း ပံုေဖာ္ပါ ... ထင္ေယာင္၀ိုး၀ါးမႈ သေဘာကိုလည္း မ်က္ကြယ္
မျပဳပါႏွင့္။

rule 8 : မိမိရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ အား ကို လည္း သံုးပါ ... အျခားသူမ်ားရဲ႕ အား ကို လည္း ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ
သံုးတတ္ပါေစ။

rule 9 : တစ္ပါးသူရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ပါ ... ဒါေပမယ့္ မြမြေၾကေအာင္ မနင္းေျခပါႏွင့္။
foot note :

rule 0 : -------> သင္ခန္းစာယူျခင္း ၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

* အက်ိဳး-အေၾကာင္း သေဘာ - cause and effect

* ေ႐ွာင္တခင္ စည္းခ်က္က် ျဖစ္-ပ်က္ မႈ နိယာမ - law of accidental-harmonized coincidences

* 'အမွားမဟုတ္တဲ့ အရာတိုင္းကို အမွန္ လို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း' - not false ~ true , but not false ≠ true

* ပကတိအစစ္အမွန္ - absolute truth

* ထင္ေယာင္၀ိုး၀ါးမႈ သေဘာ - Illusion
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum