ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ကၽြန္ေတာ္ စြဲထုတ္မိေသာ အစၥလာမ့္အပိုင္းအစေလးမ်ား

Go down

ကၽြန္ေတာ္ စြဲထုတ္မိေသာ အစၥလာမ့္အပိုင္းအစေလးမ်ား

Post  Dr ds on Wed Jun 16, 2010 7:59 pm

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ အနႏၱဂရုနာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။
ေရွးဦးစြာ ဖိုရမ္တည္ေထာင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သည္လို တသီးတသန္႔ သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ topic ဖြင့္ေပးသူမ်ား၊ ကၽြန္ေတာ့အား သည္ ဖိုရမ္ လမ္းညႊန္ေပးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထုိသူမ်ား၏ ေကာင္မြန္ရာကို အစားေပးသနားေတာ္မူပါေစ......
ဖိုရမ္တြင္းတြင္ ရွိေနေသာ၊ ေရာက္မလာေသးေသာ၊ ေရာက္လာလတၱံ႔ေသာ မြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ ကၽြန္ေတာ္သိရွိသေလာက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ က်င့္ရန္က်ဥ္ရန္မ်ားကုိ ခုိင္ရြန္အိုမသ္ တို႔ ၀တၱရားရွိသည္တေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပါသည္တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခု ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပပါမည္။ ဒါအ္၀သ္လုပ္ငန္းကို အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ညီေနာင္မ်ားအားလည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ တာ၀န္သာျဖစ္သျဖင့္ အနည္းငယ္ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါအ္၀သ္လုပ္ငန္းသည္ ႀကီးေလးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တတ္စြမ္းသေလာက္ ေရးသားမႈမ်ားတြင္ အမွားမ်ားပါခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း........
ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ အဆင္ေျပသလုိ ေရးသားသြားမည့္အေၾကာင္း(အင္ရွာအလႅာဟ္)၊ ယေန႔အေနျဖင့္ မိတ္ဆက္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ အီမာမ္....

Post  Dr ds on Thu Jun 17, 2010 5:25 pm

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တပါး ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ေသာ အရွင္မရွိ။ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္
လူတစ္ဦးသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဤကေလမာေတာ္ကို ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး သုံးပါစလုံးျဖင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ရြတ္ဆုိၿပီးပါက အီမာန္ရွင္ ျဖစ္သြားေပသည္။သို႔ေသာ္ လူ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အသိဥာဏ္၊ ေတြးေခၚမႈ၊ စဥ္းစားမႈ စသည္တို႔သည္ တသမတ္တည္းမဟုတ္ေပ။ တခ်ိဳ႕သည္ အရာရာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေတြးေခၚလိုသည္။ အခ်ိဳ႕ အရာရာကုိ သာမန္မွ် ေတြးေခၚသည္။ အီမာန္ယုံၾကည္မႈပိုင္းတြင္လည္း အလႅာဟ္အသနားေတာ္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက အစၥလာမ့္အသိုင္းအ၀ို္င္းတြင္ ေမြးဖြားကာ သည္၀န္းက်င္ႏွင့္ မစိမ္းခဲ့ၾကေခ်။ (အလ္ဟမ္းသို႔လစ္လႅာ)
ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက အရွင့္ ႀကီးက်ယ္မႈမ်ား၊ ဖန္ဆင္းမႈမ်ားကို ၾကားနာခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အာမန္သို႔ဗစ္လႅာေဟ့ ဟူ၍ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုခံယူယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ သင္ျပမႈသက္သက္၊ အျခားသူထံမွ ေနာက္လိုက္နည္းယူ၍ အရုိးအစဥ္ယုံၾကည္မႈအျဖစ္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအသိသည္ ငယ္စဥ္ကျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္အရြယ္ အနည္းငယ္ ရလာေသာအခါ စဥ္းစားဥာဏ္သည္ ရင့္သန္လာသည္။ ဗဟုသုတမ်ားလာသည္။ သိပၸံႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရလာသည္။ အရာရာကို သုံးသပ္လာသည္။ အီမာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္တက္ရေတာ့မည္။ ဥပမာ- ပထမဦးစြာ လူသားသည္ အရာတစ္ခုကို ၿခံဳငုံ သိရွိထားသည္။ စူးစမ္းသုံးသပ္သည့္အခါ ထိုအရာကို အေသးစိတ္သိလာသည္။ ပထမသိျခင္းသည္ ဗဟိဒၶသေဘာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသိျခင္းသည္ အဇၥ်တၱသေဘာျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္-လူတစ္ဦးကို အေမွာင္ထဲတြင္ျမင္ရသည္။ ထိုအခါ ျမင္သူသည္ အသိတစ္မ်ဳိးရသည္(ဥပမာ လူတစ္ေယာက္အေမွာင္ထဲမွာပဲ)။ ထို သူကို အနီးကပ္ျမင္ရသည့္အခါ ယခင္ကႏွင့္ မတူေတာ့သည္ အသိတစ္မ်ဳိးထပ္ရလာသည္(ေၾသာ္ ငါ့မိတ္ေဆြ ေမာင္နီပဲ)။ ႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယအသိသည္ ပထမအသိကုိ ထပ္ျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
သည္လိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က အရွင့္ အသနားေတာ္ျဖင့္ ရရွိထားေသာ အီမာန္ကို ျမွင့္တင္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။
သည္ေနရာမွာ ေျပာဖို႔လိုလာတာက ဖန္ဆင္းရွင္အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ ရွိေသာ မျဖစ္စေလာက္အသိဥာဏ္ျဖင့္သုံးသပ္လို႔ မရပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားတြင္ လူသာမန္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ လူသားတြင္ သိျခင္း၊ စြမ္းျခင္းဟု အမည္ေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိေနၿပီး ထို အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အရွင္၏ သိေတာ္၊ ျမင္ေတာ္၊ စြမ္းေတာ္မူျခင္းဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ စဥ္းစားနားလည္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ အရွင္တြင္ လူသာမာန္တို႔ခ်ိန္ထိုးမရႏိုင္သည့္၊ မသိႏိုင္သည့္ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားရွိသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ေပ။ မေတြးေတာ မသုံးသပ္ႏုိင္ေပ။

သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အီမာန္၊ ယကီန္မ္ ရင့္သန္လာေစဖို႔ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
-က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ယ္ျခင္း၊
-က်မ္းျမတ္၏ အဖြင့္ တဖ္စိရ္ကို ဆည္းပူးျခင္း
-ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈၿပီး အနက္သေဘာကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္း
-သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ထုိင္၀ိုင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္နာယူျခင္းတို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရဲ႕ ႏွလုံးသား လင္း၀င္းမႈရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
အီမာမ္ရဲ႕ ႏူရ္ အလင္းေရာင္ ၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုတာက................
-လူသား၏ အီမာမ္အေပၚ ဇြဲခတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
-အတြင္းအဇၥ်တၱကို အလႅာဟ္မွအပ အျခား အရာမ်ားမွ ကင္းစင္သန္႔ရွင္းစြာထားရွိမႈ
-ယကီန္၏ ႏူရ္အလင္းေရာင္ လင္း၀င္းမႈ
စသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားအေလ်ာက္ အီမာမ္၏ လွ်ိဳ၀ွက္ခ်က္မ်ား ႏွလုံးသားထဲတြင္ ခံစားသိရွိလာရေပမည္။


(ေရးသူ၊ ဖတ္သူအားလုံး ေရးယုံ ဖတ္ယုံသက္သက္ မဟုတ္ပဲ သာသနာအေပၚ လြယ္လင့္တကူလိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ေသာ ေသာင္ဖိရ္စြမ္းအားခ်ီးျမွင့္ၿပီး အီမာန္အဆင့္ ျမွင့္တင္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ.......အာမီးန္)
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

ကေလမာဟ္ သိြဳင္ေယဗာဟ္

Post  Dr ds on Thu Jun 17, 2010 5:29 pm

ဆက္လက္ၿပီး အစၥလာမ့္ မ႑ိဳင္ငါးရပ္တြင္ ပထမဆုံး မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္မႈမွ ကေလမာေတာ္အေၾကာင္းကို အက်ယ္ဖြင့္ ပါမည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တပါး ကိုးကြယ္ျခင္းခံထိုက္ေသာ အရွင္မရွိ။ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္

ဤကေလမာေတာ္သည္ အာရဗီ ၀ါက်အားျဖင့္ ႏွစ္ေၾကာင္းပါေသာ္လည္း က႑အားျဖင့္ (၄) ခုပါေလသည္။

၁။ အလႅာဟ္အရွင္၏ ျပကေတ့ေတာ္၊ တစ္ပါးတည္းတည္ရွိေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း
၂။ အရွင့္ ၀ိေသသ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း
၃။ အရွင့္ လုပ္ရပ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း
၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို႔အလုိင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) သည္ အရွင့္ ရစူလ္တမာန္ေတာ္ အမွန္ျဖစ္ျခင္း၊
ဆင့္ျပန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဟူ၍ ေလးပို္င္း ပါရွိသည္။

တဖန္ တစ္ပို္င္းခ်င္းကို အက်ယ္ဖြင့္ပါက အေျခခံ ဆယ္ခုစီ ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္ထြက္လာပါသည္။

၁။ အလႅာဟ္အရွင္ ျပကေတ့ေတာ္ႏွင့္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူျခင္းတြင္-
၁) အရွင့္ တည္ရွိမႈကို သိျခင္း
၂) ထိုအရွင္သည္ ပကတူး (ကနဦး) တည္ရွိေတာ္မူျခင္းကို သိျခင္း
၃) ထုိအရွင္ အၿမဲထာ၀ရ တည္ရွိမည့္အေၾကာင္းကို သိျခင္း
၄) ထိုအရွင္သည္ ရုပ္၀တၳဳမဟုတ္ေၾကာင္းကုိသိျခင္း
၅) ထုိအရွင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည္ကို သိျခင္း
၆) ထိုအရွင္သည္ အျခားအရာကို မီခိုရပ္တည္သည့္ အရာမဟုတ္သည္ကို သိျခင္း
၇) ထိုအရွင္သည္ ဘက္ တစ္ခုခုျဖင့္ သတ္မွတ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူသည္ကို သိျခင္း
၈) ထိုအရွင္သည္ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ တည္ရွိေနထုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိျခင္း
၉) ထိုအရွင္ကို အာေခရသ္တြင္ ဖူးျမင္ရမည္ကိုသိျခင္း
၁၀) ထိုအရွင္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းသိျခင္း

၂။ အရွင့္ ၀ိေသသ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း-
၁) အရွင္သည္ ရွင္ေနေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၂) သိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၃) စြမ္းေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄) ဆႏၵထားေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၅) ၾကားေတာ္မူ၊ ျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၆) မိန္႔ဆိုျမြက္ၾကားေတာ္မူေၾကာင္း
၇) မိန္႔ဆိုျမြက္ၾကားမႈမ်ားသည္ ပကတူး ျဖစ္တည္မႈရွိေၾကာင္း
၈) အရွင့္အသိေတာ္သည္လည္း ပကတူးျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း
၉) အရွင့္ဆႏၵေတာ္သည္လည္း ပကတူးျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း
၁၀)အရွင္သည္ အသိျဖင့္ သိေတာ္မူ၊ အစြမ္းျဖင့္စြမ္းေတာ္မူ၊ အၾကားျဖင့္ၾကားေတာ္မူ၊ အျမင္ျဖင့္ျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
(တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား ထပ္ေနသည္ဟု ထင္ေပလိမ့္မည္၊ အက်ယ္ရွင္းေသာအခါ သီးသန္႔စီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္သြားပါလိမ့္မည္)

၃။ အရွင့္လုပ္ရပ္ေတာ္မ်ားကို သိရွိယုံၾကည္မႈအေၾကာင္းတြင္-
၁) ေလာကရွိအသစ္ျဖစ္ေသာ အရာမ်ားသည္ အရွင့္ ဖန္ဆင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း
၂) အရွင္သည္ လူသားတုိ႔ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၃) လူသားတို႔ျပဳမူသမွ်သည္ လူသားမ်ားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္သည္မွန္ေသာ္လည္း အလႅာဟ္အရွင့္အလုိအရသာျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း
၄) လူသားတိုအား ဖန္ဆင္းျခင္း၊ အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ အရွင္သည္လူသားတို႔အား
ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း
၅) လူသားတို႔ မထမ္းေဆာင္ႏို္င္ေသာ တာ၀န္ကုိ အရွင္တာ၀န္ေပးလိုက ေပးႏို္င္ေၾကာင္း
၆) အရွင္သည္ လူသားတို႔ ရမည့္စြ၀ါဗ္ကို မေပးပဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက ေပးႏိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၇) အရွင္သည္ လူသားမ်ား အတြက္ အလိုေတာ္အတိုင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း
၈) အရွင့္ကို သိျခင္းႏွင့္ အမိန္႔နာခံျခင္းသည္ အရွင့္ အမိန္႔အရႏွင့္ ရွရီအသ္တာ၀န္ေပးခ်က္အရျဖစ္ၿပီးလူသားအသိဥာဏ္အရ
တာ၀န္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
၉) နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း
၁၀) တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြလႅလႅာဟို႔အလုိင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္)အားေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

၄။ တမာန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို႔အလုိင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ထံမွ ၾကားသိရေသာ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍-
၁) ေကယာမသ္ေန႔တြင္ သက္ရွိအားလုံး ရွင္ျပန္ထရမည့္အေၾကာင္း
၂) ဟဒီစ္ေတာ္လာ မြန္ကရ္ႏွင့္ နကီရ္ ေကာင္းကင္တမန္ႏွစ္ပါး၏ စစ္ေဆးေမးျမနးမႈအေၾကာင္း
၃) ကဘရ္သခၤ်ဳိင္း၌ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈရွိျခင္းအေၾကာင္း
၄) မီဇာန္ ေခၚ ဓမၼခ်ိန္ခြင္ေတာ္ အမွန္ရွိျခင္းအေၾကာင္း
၅) ေဆြရာတ္ ေခၚ တံတားသည္ ဂ်ဟႏၷမ္၏ ေက်ာကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း
၆) ဂ်ႏၷသ္ ႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္သည္ အရွင့္ဖန္ဆင္းမႈ သာျဖစ္ေၾကာင္း
၇) တမာန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလႅလႅာဟို႔အလုိင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ေနာက္ အရိုက္အရာခံမည့္ အဗူဗကရ္(ရေသြ႔)သခင္အေၾကာင္း
၈) ဆြဟာဗဟ္ (ရေသြ႔) သခင္ႀကီးမ်ား ၏ ထူးျမတ္မႈမ်ား
၉) အစၥလာမ့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁၀) အစၥလာမ့္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈ -
စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
(အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ဲ႔ထြင္ေရးျခင္းမဟုတ္။ အီမာမ္ဂဇာလီသခင္ႀကီး၏ အဲဟ္ယာအြလ္အိုလူးမ္ က်မ္းမွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာျမန္မာျပန္ကို ျပန္လည္ ထုတ္ႏုတ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ပါရွိခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ့္ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္)

အင္ရွာအလႅာဟ္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တစ္ခ်က္ခ်င္း အက်ယ္ဖြင့္ ရွင္းလင္းေရးသားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ အခ်ိန္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အခ်က္မ်ားကို ရက္ျခား ရက္ျခား ျပန္စာမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခား ေရးသားပါမည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို reply တစ္ခုအျဖစ္ ေရးသားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တိုေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ခု သုံးခုေပါင္းကာ ျပန္စာ တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပသြားပါမည္။
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

အရွင့္ တည္ရွိမႈကို သိျခင္း

Post  Dr ds on Sat Jun 19, 2010 9:43 pm

--------------------------------------------(၁)--------------------------------------------

ယခု စတင္ၿပီး ပထမ က႑ကုိ ရွင္းလင္းပါမည္။
၁။ အလႅာဟ္အရွင္ ျပကေတ့ေတာ္ႏွင့္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူျခင္း

၁) အရွင့္ တည္ရွိမႈကို သိျခင္း

အလႅာဟ္အရွင္၏ ျပကေတ့ေတာ္ ကို သိရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ညႊန္ျပေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈထက္ ပို၍ ရွင္းလင္းေသာအရာမရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အရွင္က-

(( ငါအရွင္သည္ ကမၻာေျမႀကီးကို ေလ်ာင္းစက္ရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္မ်ားကိုငုတ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပဳမေပးပါသေလာ။ ထုိ႔ျပင္ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔ကုိ အစုံလုိက္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔၏ အိပ္စက္ျခင္းကို အပန္းေျဖ အနားယူမႈအျဖစ္ ျပဳေပးေတာ္မူသည္။ ထိုျပင္ ငါအရွင္သည္ ညဥ့္ကုိ ၿခံဳလႊာအျဖစ္ ျပဳလုုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ငါအရွင္သည္ ေန႔ကို ၀မ္းစာရွာရန္ ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ျပင္ငါအရွင္သည္ သင္တို႔အထက္၌ ခိုင္ခန္႔မႈ ခုႏွစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားေတာ္မူသည္။ ထုိအျပင္ ငါအရွင္သည္ ထိန္လင္းေသာ မီးအိမ္ႀကီးကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ငါအရွင္မွပင္ မိုးသား တိမ္တိုက္ထဲမွ ေဖာသီစြာ မိုးရြာခ်ေပးေတာ္မူသည္။ သို႔မွသာ ငါအရွင္သည္
ထိုေရျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုလည္းေကာင္း အုပ္ဆိုင္းေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ေဖၚထုတ္ေတာ္မူရန္ျဖစ္သည္))
(စူရာနဘအ္ ၂-၁၂)


ထပ္မံ၍
((ငါအရွင္သည္ သင္တို႔ၾကားတြင္ ေသျခင္းကို သတ္မွတ္ထားေတာ္မူသည္။ ထိုျပင္ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔ကဲ့သို႔
အသြင္သ႑ာန္တူမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းဖန္ဆင္းရန္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔မသိေသာ အဆင္းသ႑ာန္ျဖင့္ အသင္တို႔ကို
ဖန္ဆင္းရန္လည္းေကာင္း မစြမ္းႏိုင္သူူမဟုတ္ေခ်။ အသင္တို႔သည္ ပထမအႀကိမ္ ဖန္ဆင္းျခင္ကို သိၾကၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသိတရား မရႏုိင္ၾကသနည္း။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ိဳးေသာ အရာကို ျမင္ၾကသေလာ။ ထိုအရာကို သင္တို႔က စိုက္ပ်ဳိးၾကသေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ ငါအရွင့္က (အမိန္႔) ေလာ။ အကယ္၍ ငါအရွင္အလိုရွိလွ်င္ ထုိအရာကို ေျခာက္သေယာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔သည္ ေနာင္တရၾကလိမ့္မည္။ တဖန္္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ေသာက္သုံးေသာ ေရကို ျမင္ၾကပါသေလာ။ ထုိေရကုိ တိမ္တိုက္မွ အသင္တို႔က ရြာသြန္းေစၾကသေလာ။
သို႔မဟုတ္ ငါအရွင္က ရြာခ်ေပးသေလာ။ အကယ္၍ ငါအရွင့္ အလိုရွိေတာ္မူလ်င္ ထုိေရကုိ ေရငံျပဳလုပ္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးမတင္ၾကသနည္း။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေမႊးၾကေသာ မီးကို ျမင္ၾကပါသေလာ။ ထိုမီး ရႏိုင္မည့္ သစ္ပင္ကို အသင္တို႔က ေပၚေပါက္ေစသေလာ။ ငါအရွင္သည္ ထိုအပင္ကို သတိတရားရေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ား အက်ဳိးရွိေစမႈအတြက္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။))
(စူရာ၀ါကိအာ ၅၇-၇၃)


ဤသည္မွာ အလ်ဥ္းသင့္သည့္ အာယတ္ေတာ္မ်ားသာ ထုတ္ႏႈတ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခား အာယတ္ေတာ္အမ်ားအျပားကို
ကုရ္အာန္ထဲတြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားေပေသးသည္။ ဤ အာယတ္မ်ားသည္လည္း သာမာန္မ်ားမဟုတ္ၾက။ ေလာင္၀္ေဟမာဖူဇ္မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ထံ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ၀ဟီမ်ားျဖစ္သည္။ အာရဗီစာေပကို တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ (ထိုအခ်ိန္က မြတ္စလင္မဟုတ္ေသးသည့္) အာရဗ္ အမ်ဳိးသားမ်ားပင္ (ထိုအခ်ိန္က ေလာကီပညာကို မည္သူ႔ထံကမွ မသင္ယူခဲ့ဖူးေသာ ပညာမဲ့) တမာန္ေတာ္ျမတ္ေလာင္းက သည္ကုရ္အာန္မွ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ဒါ၀သ္လုပ္ငန္းလုပ္စဥ္က ကိုယ္ေတာ့္ အဆိုကိုလက္မခံသည္အပထား၊ သည္လုိအာရဗီစာသားကို မည္သူမွ ေရးသားစီကုံးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တအံ့တၾသ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဆိုခ်င္တာကကုရ္အာန္ဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ရာ မဟုတ္ အရွင့္ ဆီမွသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

(ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္လ်င္ အက်ယ္ဖြင့္ပါဦးမည္၊ အထက္ပါ အာယတ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားကုရ္အာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္လည္း သိပၸံပညာအရ ထပ္တူက်ေနသည္မ်ားကိုလည္း ေနာင္ ကုရ္အာန္ႏွင့္သိပၸံ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါဦးမည္-အင္ရွာအလႅာဟ္)

အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ လူသား၏ဗီဇသဘာ၀ႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ တည္ရွိမႈကုိ ပီျပင္လာေစပါသည္။

သို႔ႏွင့္မွ သံသယ ျမဴမႈန္ခန္႔ပင္ က်န္ေနေသးလွ်င္ ပူးတြဲ ပါ ေအာက္မွ ျပန္စာအတုိင္း ေတြးေတာၾကည့္ၾကပါစို႔.............
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

အရွင့္ တည္ရွိမႈကို သိျခင္း

Post  Dr ds on Sat Jun 19, 2010 9:57 pm

----------------------------------------------(၂)----------------------------------------

တဖ္ဆီရ္ အဖြင့္မ်ား ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား လူသား၏ဗီဇသဘာ၀ႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ တည္ရွိမႈကုိ ပီျပင္လာေစပါသည္။

သို႔ႏွင့္မွ သံသယ ျမဴမႈန္ခန္႔ပင္ က်န္ေနေသးလွ်င္ ဆက္လက္ၿပီး သဘာ၀ ယုတၱိျဖင့္ ေတြးၾကည့္ပါစို႔။

အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာတစ္ခု၏ ျဖစ္ေပၚမႈတြင္ ထိုအရာကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းခံ တစ္ခု မျဖစ္မေနလိုပါသည္။ (ဥပမာ သစ္ပင္ျဖစ္ဖုိ႔ သစ္ေစ့မွ စရသလိုေပါ့)။

တဖန္ ေလာကသည္ အသစ္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာက ျဖစ္ေပၚမႈအေပၚ အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္မုခ် လိုသည္။

ေလာကသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာျဖစ္သည္ ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါသုံးခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။

(၁) ေလာကရွိ ရုပ္၀တၳဳမ်ားသည္ လႈပ္ရွားျခင္း တည္ၿငိမ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မကင္းေခ်။
(၂) လႈပ္ရွားျခင္း တည္ၿငိမ္ျခင္းဆိုသည္တို႔မွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္သည္။
(၃) အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ မကင္းႏုိင္ေသာ အရာသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။


ပထမသေဘာ - ရုပ္၀တၳဳ မွန္သမွ်သည္ လႈပ္ရွားမႈ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ မကင္းေပဆိုသည္ကိုေတာ့ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူတိုင္းနားလည္ေပသည္။

လူတစ္ေယာက္က ေလာကမွာ ရုပ္၀တၳဳတစ္ခုက လႈပ္ရွားျခင္းလဲ မရွိ၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းလဲ မရွိဟုဆိုလာလွ်င္ ထုိသူ၏ စဥ္းစားဥာဏ္အား ျပန္သုံးသပ္ရန္လိုေပေတာ့မည္။

ဒုတိယသေဘာ- လႈပ္ရွားျခင္း တည္ၿငိမ္ျခင္းဆိုသည္တို႔မွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေျပာရာတြင္ ၎တို႔သည္ တြဲကပ္၍ျဖစ္ေပၚသည္။ ၿငိမ္ေနေသာ အရာသည္ လႈပ္ရွားလာရန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအတူ လႈပ္ရွားေနေသာအရာတစ္ခုသည္လည္း တည္ၿငိမ္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ထိုအေျခအေန ႏွစ္ခု အနက္ တစ္ခုသည္ ရုပ္၀တၳဳတြင္ ေပၚေပါက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ထုိေပၚေပါက္မႈသည္ အသစ္ျဖစ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ တဖန္ ထိုအေျခအေနမတိုင္မီက ေပၚေပါက္မႈမရွိေသးသည့္အေပၚမွာ ယင္းသည္လည္း အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈပင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိအရာသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈမဟုတ္ပဲ ပကတူး (ကနဦး) တည္ရွိမႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိအရာသည္ ထိုသတ္မွတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီကတည္းက တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္ရမည္။

တတိယသေဘာ- အသစ္ျဖစ္မႈႏွင့္ မကင္းေသာ အရာသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။

ဆိုၾကပါစို႔............

လူသည္ အသစ္ျဖစ္မႈ (ေမြးဖြားမႈ) ႏွင္ မကင္းေပ။ အကယ္၍ အသစ္ျဖစ္မႈ (ေမြးဖြားမႈ) ႏွင့္ မကင္းေသာ အရာ (လူ)သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာအရာ (ေမြးဖြားလာေသာလူ) မဟုတ္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုအလွ်င္ကတည္း (ထိုသူ မေမြးခင္ကတည္း) က ထုိအရာရွိရမည္ (သည္အခ်ိန္မတိုင္ခင္ကတည္းက ထိုသူရွိမည္)။ ထိုသို႔ အသစ္ျဖစ္မႈသည္
အခိ်န္မတိုင္မီတည္းက ရွိခဲ့သည္ဆိုလွ်င္(ဟုိးအရင္ကတည္း ကၽြန္ေတာ္ရွိခဲ့သည္ဆုိလွ်င္) လက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာ (၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ေမြးေသာ ကၽြန္ေတာ္) ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ တဖန္ အဆုံးစြန္ ဟူ၍ မရွိလွ်င္ (ဟိုးအရင္တည္းကကၽြန္ေတာ္ရွိလွ်င္ ေမြးလာတာ(အသစ္ျဖစ္မႈ) မဟုတ္လွ်င္ ေသသြားစရာ(အသစ္ျဖစ္မႈ) လဲ မရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထာ၀ရ တည္တံ့ေနေပေတာ့မည္) ျပတ္ေတာက္မႈ
မရွိႏိုင္ေတာ့ ေပ။ (ပမာျပျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ အရွင္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါရန္)

ယခု တတိယသေဘာ ပမာျပမႈကို ေသျခာဖတ္ေပးပါရန္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာေမြးေသာ (ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္မွာ ေသမယ္မွန္းေတာ့ မသိေသးဘူး) ကၽြန္ေတာ့္သက္တမ္းကို အသစ္ျဖစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ပမာယူကာ ယင္း မတိုင္မီ ကၽြန္ေတာ္ မတည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တင္စားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သည္ေတာ့ အားလုံး ခ်ုဳပ္လွ်င္ ေလာကသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာအရာဆုိတာ အတည္ျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ ထို႔အထက္စာပိုဒ္အား ျပန္ေကာက္ပါမည္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာအတြက္ အေၾကာင္းခံတစ္ခု မုခ်လိုအပ္သည္။

(သည္ေနရာမွာ တျခား ဘာသာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မေ၀ဖန္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္ တည္ရွိမႈကို ေတြးေခၚရာတြင္ အျခား သေဘာမ်ားပါ၀င္သြားပါလ်င္..... နားလည္ေပးပါရန္။)

ဆိုၾကပါဆို႔ သစ္ပင္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္က အေၾကာင္းခံလဲ။ (တျခား ေရ၊ ေျမ၊ ရာသီခဏထားပါ) သစ္ေစ့မွအေၾကာင္းခံသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္သည္ အက်ိဳး သစ္ေစ့သည္ အေၾကာင္းခံ။ တဖန္ ထိုသစ္ေစ့ ဘယ္ကလာသလဲ။ သစ္သီးကေန ရပါတယ္။ အဲေတာ့ သစ္ေစ့သည္အက်ဳိး သစ္သီးသည္ အေၾကာင္းခံ။ ေနာက္ သစ္သီး ဘယ္က ရသလဲ။ သစ္ပင္က သီးပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆို သစ္သီးသည္ အက်ိဳး သစ္ပင္သည္ အေၾကာင္းခံ။

သည္ေနရာမွာ ျပန္ၿခံဳၾကည့္ရင္ သစ္ပင္ ျဖစ္ဖို႔ ေနာက္သစ္ပင္တစ္ခုက အေၾကာင္းခံေနသည္။ သည္လို ဆက္ဆက္သြားလိုက္ရင္ ေနာက္ဆုံး သံသရာတစ္ပတ္လည္ၿပီး သည္ သစ္ပင္ကပဲ သြယ္၀ိုက္ေသာ အားျဖင့္ သူ ျပန္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းခံေနသလိုျဖစ္ေနပါမည္။ (သံသရာလည္ၿပီး အဆုံးအစ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ)။ ဒါဟာ သဘာ၀က်က် စဥ္းစားၾကည့္ရင္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ ပထမဆုံး ကနဦး သစ္ပင္ ဘယ္ကလာသနည္း။ အားလုံးရဲ႕ အစဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မၿမဲသည့္အရာမ်ားသည္ အစရွိရမည္။ အဆုံးရွိရမည္။ အရာတစ္ခုသည္ အဆုံးအစ
မရွိ ဟု ဆိုလွ်င္ ထာ၀ရ တည္ၿမဲေနေတာ့မည္။ ဒါဆို အရာအားလုံး ထာ၀ရ အရာေတြ ျဖစ္ကုန္ေပလိမ့္မည္။

သည္မွာ သုံးသပ္ခ်က္ ထြက္လာတာက ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ စက္၀ိုင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ လည္ေနျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ထို ျဖစ္စဥ္ အစပ်ဳိးမႈ ရွိကုိ ရွိရမည္။ ထို အစပ်ဳိးမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပန္းတုိင္ ေနာက္ကြယ္မွ စီမံသူ တစ္ဦးဦး တည္ရွိမႈပင္တည္း။

ထို႔ျပင္ အရာရာသည္ အေၾကာင္းခံႏွင့္ အက်ိဳးက သဘာ၀အရ ျဖစ္လာသည္ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုအေၾကာင္းခံ ႏွင့္ အက်ဳိးတို႔ စနစ္တက် ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရွာင္လြဲမရသည့္ ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစ္ခု ရွိရေပမည္။

ဆိုၾကပါစို႔.........
လူ ဖေအႏွင့္ လူ မေအ တို႔က လူ သားသမီး ေမြးပါသည္။
(လူဖေအႏွင့္ လူမေအ ---------- အေၾကာင္းခံ --၁
လူသားသမီ း----------------- အက်ဳိး--၁)

တဖန္ က်ားထီး ႏွင့္ က်ားမ တို႔ေၾကာင့္ က်ားသားေပါက္ေလး ေပါက္လာသည္။
(က်ား ထီး ႏွင့္ မ ---------------အေၾကာင္းခံ--၂
က်ားသားေပါက္ -------------အက်ဳိး--၂)

သည္မွာ ေျပာစရာရွိတာက အေၾကာင္းခံ ၁ မွ အက်ိဳး ၁ သာလွ်င္ ျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းခံ ၁ မွ ကြက္ေက်ာ္ကာ အက်ဳိး ၂ ဘယ္ေသာအခါမွ မျဖစ္ေခ်။ ဒါကို လူတုိင္း နားလည္ပါသည္။ ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ အေၾကာင္းခံ ၁ က အက်ုိဳး ၂ ကို ကြက္ေက်ာ္ မျဖစ္ရတာလဲ။

အေျခအေန၊ မ်ဳိးပြားမႈ အေနအထား၊ ဗီဇ၊ ဒီအင္ေအ အေၾကာင္းခံ ေတြအမ်ားႀကီး ထပ္ထြက္လာပါမည္။
ေမးပါၿပီ။ ဒါဆို အဲ အေၾကာင္းခံ ၁ အတြက္ အေျခအေန၊ မ်ဳိးပြားမႈ ၊ ဗီဇ၊ ဒီအင္ေအေတြကေကာ သဘာ၀အေလ်ာက္ဆိုရင္ အေၾကာင္းခံ ၂ မွာ ဘာလို႔ မရွိရတာလဲ။ အေၾကာင္းခံ ႏွစ္ခုလုံး အသက္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတဲ့ သက္ရွိေတြပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူရတာလဲ။ သဘာ၀အေလ်ာက္ဆိုရင္ ကေန ျဖစ္မသြားနိုင္ဘူးလား။
အဲလိုမျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းခံေတြ (ဗီဇ၊ ဒီအင္ေအ စသည္) နဲ႔ ထပ္ၿပီး မွ သို႔ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းထားလို႔လား....? ဒါေတြဟာ ေတြးစရာေတြပါ။

ေအာက္ပါ သာဓကေလးျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။

စၾကာ၀ဠာလည္ပတ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ magnatic field တစ္ခု လုပ္ၾကည္ၾကစို႔။ ဖို၊မ ဓါတ္ အခ်င္းခ်င္း ဆြဲငင္ ၊တြန္းကန္ၿပီး ကမၻာက ေနကုိ ပတ္သလို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆြဲငင္ တြန္းကန္ လည္ပတ္မႈ တစ္ခု ဖန္တီးၾကပါစို႔။

(မျဖစ္ႏုိင္ဘူး မေျပာနဲ႔ေနာ္။ physis သေဘာတရား ကၽြမ္းက်င္သူ သံလိုက္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လက္လွမ္းမီသူတိုင္း စနစ္တက် စမ္းသပ္ၾကည့္လွ်င္ ရပါသည္။ ဖို သံလိုက္ အေကြး (၄)ခု၊ အမ သံလိုက္ အေျဖာင့္ (၃) ခု၊ အဖို သံလုိက္ အ၀ိုင္း (၁) ခုရွိလွ်င္ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)။

ဒီလိုနဲ႔ အလယ္က သံလုိက္အလုံးေလးဟာ ေဘးက သံလုိက္ေတြရဲ႕ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ေနရာတည္း ၿငိမ္ေနျခင္း။ စက္၀ိုင္းပုံစံနီးနီး လည္ေနျခင္းမ်ား လုပ္ၾကည့္လို႔ရပါသည္။ အဲဒီ စက္၀ိုင္းႀကီးလည္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရာက္လာၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္။ သည္လို ဘာေၾကာင့္ လည္ေနတာလဲ။ သူ ျပန္ေျဖလိမ့္မယ္-

သံလုိက္တုံးေတြေၾကာင့္ေလ။

ဟုိဘက္ကို ဘာလို႔ေရြလဲ- ဟုိကတြန္းလို႔- ဟုိက ဘာလို႔တြန္းလဲ-ဟုိကဆြဲလို႔-ဟိုက ဘာလို႔ဆြဲလဲ-ဟုိဘက္ေရြ႔လို႔

သည္လုိနဲ႔ သူ႔အေျဖက တ၀ဲလည္လည္ လုိက္သြားမွာပဲ။ သူ႔အေျဖသည္ ဟုတ္ပါသည္။ တစ္ခုေရြ႕ဖို႔ တစ္ခုက အေၾကာင္းခံသည္။ သည္လိုနဲ႔ အားလုံး အစရွာမရေတာ့ပဲ လည္သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ စဥ္းစားစရာ တစ္ခ်က္က သည္ သံလိုက္တုံးေတြက သူ႔အလိုလိုေနရင္း ေနရတက် ရွိၿပီး အလယ္က အ၀ို္င္းေလးကို တြန္းေန၊ ဆြဲေနၾကတာလား။ တစ္ေယာက္ေယာက္က စနစ္တက် ေနရာခ်ထားလို႔လား ဆိုတာပါပဲ။ ေလာက ရွိ ရုပ္၀တၳဳတိုင္းတြင္ သူ႔ ဟာနဲ႔ သူ အစြမ္းေလးေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ရွိၾကပါတယ္။(ဥပမာ လူဆိုလွ်င္ အျခား သက္ရွိမ်ားႏွင့္မတူ အသိဥာဏ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္) အဲဒါေတြဟာ ေနာက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ဖို႔ အေၾကာင္းခံျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆုိ သည္ အစြမ္းေလးေတြ ဘယ္က ရလာသလဲ။ ကဲ သည္ ဥပမာေတြကို နဲနဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါလို႔ ေျပာရင္း ....... အပိုင္း (၁) ကို သည္မွာ
ရပ္ပါမယ္...........
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

က႑ (၁)--- အပုိဒ္ (၂၊ ၃၊ ၄)

Post  Dr ds on Sat Jun 26, 2010 8:36 pm

-------------------------------------------(၃)--------------------------------------------------
၂) ထိုအရွင္သည္ ပကတူး (ကနဦး) တည္ရွိေတာ္မူျခင္းကို သိျခင္း

ယခု ဒုတိယအေျခခံအရ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အစမဲ့ ပကတူး ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရွိယုံၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္၏ တည္ရွိမႈတြင္ အစ ပထမ ဟူ၍ မရွိပါ။ အမွန္စင္စစ္ ထိုအရွင္သည္ အရာအားလုံး၏ အစပထမျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့တို႔ အလ်င္ကတည္းက ရွိေနၿပီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ အေထာက္အထားမွာ -

အရာတစ္ခု (ဆုိပါစို႔ A) သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာအရာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပကတူး (ကနဦး) တည္ရွိမႈ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ထုိအရာ(A)ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရာ(Aအတြက္အေၾကာင္းခံ-B ဆုိပါစို႔) မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ တဖန္ ထုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရာ (B) ကလည္း သူ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရာတစ္ခု(Bျဖစ္ရန္အေၾကာင္းခံ-C) မျဖစ္မေန လိုအပ္ျပန္ေလသည္။ ဆိုေတာ့- Aျဖစ္ဖုိ႔ B လုိသည္။ B ျဖစ္ဖို႔ C လုိသည္။ Cျဖစ္ဖို႔ေကာ ထပ္ၿပီး အေၾကာင္းခံေတြလိုဦးမွာပဲ။ သည္လိုနဲ႔ သည္ သံသရာက လည္ေနမွာပဲ။ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

အဲေတာ့ ေနာက္ပုံစံတစ္ခု။

အားလုံးရဲ႕ အစနဲ႔ အဆုံးမွာ သူတို႔ကုိ ျဖစ္ေစ၊ အဆုံးသတ္ေစေသာ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း။ ဤသည္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဦးတည္ရာျဖစ္သည့္ ေလာကကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေသာ အရွင္၊ အသစ္စတင္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရွင္၊ ေပၚေပါက္ေစေသာအရွင္၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္၊ စတင္ တည္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------

၃) ထုိအရွင္ အၿမဲထာ၀ရ တည္ရွိမည့္အေၾကာင္းကို သိျခင္း

အလႅာဟ္အရွင္သည္ အစမဲ့ အနႏၱအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသလို အဆုံးမဲ့ အနႏၱအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိ သိရွိယုံၾကည္ရမည္။ သည္အခ်က္သည္ အထက္ပါ (၂) ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရာတစ္ခုသည္ ပကတူးကတည္းက ျဖစ္တည္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္လွ်င္ ထုိအရာသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေသာအရာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ အရာတစ္ခုသည္ အေၾကာင္းခံ တစ္ခုေၾကာင္ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အေၾကာင္းခံတစ္ခုႏွင့္ပင္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမည္။ မိမိဘာသာ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သည္ဆိုသည္မွာ လုံး၀ ယုတၱိမရွိ။ မိမိ ဘာသာ ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္လွ်င္ အဘယ္အေရးေၾကာင့္ မိမိဘာသာ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ရသနည္း။ တျခားအေၾကာင္းခံ ကို မွီခိုရသနည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာသည္ အေၾကာင္းခံျဖင့္ သာ ျဖစ္ေပၚၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္တစ္ခုအၾကာ ေနထိုင္ လည္ပတ္ၿပီးလွ်င္ အေၾကာင္းခံ ျဖင့္သာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမည္။

သည္စာပိုဒ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြးလွ်င္ အစကနဦးတည္းက (အစမဲ့) တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ အရွင့္တြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆုံးရွိရမည္နည္း။ အရွင္သည္ ထာ၀ရ(အစမဲ့၊ အဆုံးမဲ့) တည္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------

၄) ထိုအရွင္သည္ ရုပ္၀တၳဳမဟုတ္ေၾကာင္းကုိသိျခင္း

အလႅာဟ္အရွင္သည္ ေနရာယူေသာ ရုပ္ခႏၶာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိခံယူရမည္။ အမွန္မွာ အရွင္ျမတ္သည္ ေနရာဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမွ ကင္းရွင္းေတာ္မူေပသည္။

ရုပ္၀တၳဳအားလုံးသည္ ေနရာယူမႈရွိၾကသည္။ ရုပ္၀တၳဳ တစ္ခုသည္ မိမိ ေနရာႏွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ရုပ္၀တၳဳမွ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားသြားလာေနျခင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ ရပ္တည္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားျခင္းသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာႏွစ္ခုျဖစ္သည္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာႏွင့္ မကင္းေသာ အရာသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာသည္ မတည္ၿမဲ၊ တခ်ိန္ခိ်န္မွာ ပ်က္စီးမည့္ အရာျဖစ္သည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ထိုသို႔ မတည္ၿမဲသည့္ အသစ္ျဖစ္မႈမကင္းသည့္ ရုပ္၀တၳဳတို႔ရဲ႕ လကၡဏာ ေနရာယူမႈ ျဖင့္ ပုံေဖာ္လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ လူသားတို႔ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေသးငယ္လွသည့္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ပင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါသည္။
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

က႑(၁) --- အပိုဒ္ (၅၊ ၆၊ ၇)

Post  Dr ds on Sat Jun 26, 2010 8:42 pm

--------------------------------------------(၄)------------------------------------------------

၅) ထုိအရွင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည္ကို သိျခင္း


အလႅာဟ္အရွင္သည္ ရုပ္၀တၳဳ၏ အေပါင္းအစုျဖစ္ေသာ ရုပ္ခႏၶာမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိယုံၾကည္ရမည္။

ခႏၶာဆုိသည္မွာရုပ္၀တၳဳမ်ား၏ ေပါင္းစုထားမႈကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ရုပ္၀တၳဳဆုိသည္မွာ ပိုင္းစိတ္ခြဲျခားျခင္း ေပါင္းစပ္စုစည္းျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ အဆင္းသ႑ာန္ရွိျခင္းမ်ားမွ ကင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဤ သည္မ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈ လကၡွဏာမ်ားရွိသည့္ မတည္ၿမဲသည့္ ရုပ္၀တၳဳျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေဘာင္ခတ္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မည္သို႔လွ်င္ ျဖစ္ပါအံ့နည္း။

--------------------------------------------------------------------------------------------

၆) ထိုအရွင္သည္ အျခားအရာကို မီခိုရပ္တည္သည့္ အရာမဟုတ္သည္ကို သိျခင္း

အလႅာဟ္အရွင္သည္ ရုပ္၀တၳဳကုိ မီခိုေသာ အရာမဟုတ္၊ ေနရာဌာန တစ္ခုတြင္ ကိန္း၀ပ္၀င္ေရာက္ေသာ အရာလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိယုံၾကည္ရမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ရုပ္၀တၳဳသည္ အသစ္ျဖစ္လာေသာ အရာျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖန္ဆင္းခံျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းခံသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ေနာက္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းခံ ရုပ္၀တၳဳတစ္ခုခု၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ မွီခို ကိန္း၀ပ္ရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အရွင္သည္ ျမင့္ျမတ္ ႀကီးက်ယ္ေတာ္မူေပသည္။ ေသးႏုတ္ သည့္ အရာ၊ ေနရာဌာန ေလးျဖင့္ အရွင့္အား မည္သို႔မွ် ေဘာင္ခတ္၍ မရႏိုင္ပါ။

---------------------------------------------------------------------------------------------

၇) အလႅာဟ္အရွင္၏ ပကတိေတာ္သည္ ဘက္မ်ားမွကင္းစင္ေတာ္မူေၾကာင္း

အလႅာဟ္အရွင္၏ ပကတိေတာ္သည္ 'ဘက္' မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရသည့္ အျဖစ္မွ ကင္းစင္ေၾကာင္း သိရွိယုံၾကည္ရမည္။

ဘက္- ဆိုသည္မွာ အထက္၊ ေအာက္၊ ညာ၊ ဘယ္၊ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပင္တည္း။ ဤ ဘက္-မ်ားကုိ သတ္မွတ္မႈသည္ လူသား၊ ကမၻာေျမ ဖန္ဆင္းထားမႈကုိ ဗဟုိျပဳသည္။

ဥပမာ- လူသား ဦးေခါင္း အထက္ကို အေပၚ၊ ေျခေထာက္ေအာက္ကုိ ေအာက္ဖက္၊ ညာဖက္၊ ဘယ္ဖက္ စသည္၊ ကမၻာ တည္ရွိမႈအရ ေတာင္ေျမာက္ ထုိေနာက္တြင္မွ အေရွ႕၊ အေနာက္ ျဖစ္တည္ သတ္မွတ္လာရသည္။

ထိုအခါ ေမးစရာရွိလာတာက သည္ လူသားေတြ ကမၻာေတြ မဖန္ဆင္းခင္၊ မျဖစ္ေပၚခင္မွာ သည္ အေရွ႕၊ အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္၊ ဦးေခါင္းအထက္ အေပၚ၊ ေျခေထာက္ေအာက္-ေအာက္ဖက္ စသည့္ သတ္မွတ္မႈမ်ား ရွိေနပါ့မလား။

ပကတူး အရွင္ကုိ ထုိသုိ႔ မရွိေသးေသာ အေပၚ ေအာက္ ေနရာမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ ေဘာင္ခတ္ ေဖာ္ျပမည္နည္း။ အမွန္တကယ္တြင္ အရွင္သည္ "ဘက္" တခုခုျဖင့္ သီးသန္႔ ေဘာင္ခတ္ ေဖာ္ျပျခင္းငွာ မစြမ္းသာေအာင္ ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးၾကည့္စရာ (ၾကားျဖတ္ေဖာ္ျပမႈ)

Post  Dr ds on Sat Jun 26, 2010 8:46 pm

အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား အသိဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးေတာ မရႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။
လက္ရွိ သိရွိေနရေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေသာ အရွင္ေပးသနားထားသည့္ အေၾကာင္းခံေလးမ်ား (ဥပမာ- အသိဥာဏ္ပညာ၊ စဥ္းစားမႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ သနားမႈ၊ စသည္တို႔) ကို အေၾကာင္းခံကာ အရွင္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေတြးေတာ ယူရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားမရေအာင္ အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္ျမတ္ထြတ္လွေပသည္။ ေအာက္ပါစာေၾကာင္းအား ဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္ပါ။

""" အရွင္သည္ ေလာက၏ အထက္ တြင္ ရွိေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုအရွင့္အတြက္ တည္ေနရာဟူ၍ ရွိရေတာ့မည္။ တည္ေနရာရွိေသာ အရာအားလုံးသည္ ရုပ္ခႏၶာျဖစ္သည္။ တည္ေနရာသည္ ရုပ္ခႏၶာႏွင့္ တစ္တန္းတည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ထုိ႔ထက္ပို႔၍ ငယ္ခ်င္ငယ္မည္။ သို႔မဟုတ္ ပို၍ ႀကီးခ်င္ႀကီးမည္။ ဤ အေျခအေနသုံးခုတြင္ အလႅာဟ္ရွင့္ကုိ ပိုင္းျခား ကန္႔သတ္ ထားၿပီး မည္သို႔မွ် ေဖာ္ျပ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္သည္ အရာအားလုံးကုိ သိေတာ္ျမင္ေတာ္မူသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္တည္ေနႏိုင္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာယသတ္ေတာ္တစ္ခုတြင္

((((အသင္တို႔ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အရွင္သည္ အသင္တို႔ ႏွင့္အတူရွိေနေတာ္မူသည္))))))))"""

သည္ အာယသ္ေတာ္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။ အထက္ပါ ရွင္းျပမႈ မပါပဲ အလြတ္သေဘာ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ (သာမန္စဥ္းစားဥာဏ္ရွင္မ်ားအတြက္) မည္သို႔မွ် စဥ္းစားၿပီးအေျဖထြက္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အလႅာဟ္အရွင္က ရွိေနေတာ္မူသည္။ သာမာန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိသည့္အရည္အခ်င္းျဖင့္ မည္သို႔ စဥ္းစားမည္နည္း။

အေျဖထြက္ လက္ခံႏိုင္ရန္ ႏွစ္လမ္းရွိသည္။

၁၊ စဥ္းစားဥာဏ္ ရင့္သန္ၿပီး သာသနာ့အသိ ျပည့္၀ေသာ ေတြးေခၚႏို္င္ေသာ သူေတာ္စင္မ်ား ေတြးေခၚ လက္ခံႏို္င္သည္။
၂။ သာမာန္စဥ္းစားဥာဏ္သာရွိေသာ္လည္း နားလည္သူက ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေျဖရွင္းျပမႈေၾကာင့္ သံသယမ်ား
ကင္းစင္သြားကာ လက္ခံႏို္င္သည္။

ဒုတိယ လူစားအတြက္ သူ (ေျဖရွင္းခ်က္ အက်ယ္ဖြင့္ မသိခင္) စဥ္းစား မရခင္အထိ ထုိ အာယသ္သည္ သူ႔အတြက္ ဥာဏ္မမီေသာ အခ်က္သာျဖစ္ေနမည္။

ထို႔ျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားတြင္ ရွိေသာ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္မႈသည္ အတိုင္းအတာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာတို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚမရႏို္င္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေပေသးသည္။

တမာန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလလႅာဟို႔ အလုိင္းေဟ့၀စလႅာမ္) ၏ ေဖာ္ထုတ္ ျမြက္ဟမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိသင့္သည္မ်ားကုိ သိရျခင္းပင္တည္း။ လူသားမ်ားအားလုံးထဲတြင္ ဥာဏ္ပညာ အျမင့္မားဆုံး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ္မူပါေစ............
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

Re: ကၽြန္ေတာ္ စြဲထုတ္မိေသာ အစၥလာမ့္အပိုင္းအစေလးမ်ား

Post  အဂ်ဲ on Sat Jun 26, 2010 8:49 pm

အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္တာမ်ားကို မွ်ေ၀တင္ဆက္ေပးတဲ့ အတြက္ ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္႐ွိေၾကာင္း ေျပာပါရေစ....။ အခ်ိန္-လူ-စိတ္ အားလံုးကို ႏွစ္ျမွပ္ၿပီး ေရးသားတင္ျပေပးမႈအတြက္ ေလးစားပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားပါရေစ...။

သာသနာျပန္႔ပြားတည္တံ့ေရးအတြက္ ဒီထက္မက ဆထက္တံပိုး တိုးၿပီး သယ္ပိုးႏိုင္ပါေစ...ဟု ဆႏၵျပဳလွ်က္၊


အဂ်ဲ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

အဂ်ဲ
အဂ်ဲ
ထိန္းသိမ္းသူ
ထိန္းသိမ္းသူ

Posts : 14
Join date : 2010-05-25
Location : ေကာင္းကင္ေအာက္

View user profile

Back to top Go down

Re: ကၽြန္ေတာ္ စြဲထုတ္မိေသာ အစၥလာမ့္အပိုင္းအစေလးမ်ား

Post  Dr ds on Tue Jul 06, 2010 12:28 am

--------------------------------------------(၅)--------------------------------------------

၈။ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အရရွ္ေတာ္ ၌ စံ ေနေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း


အလႅာဟ္အရွင္သည္ အရရွ္ေတာ္ေပၚတြင္ စံ ေနေတာ္မူသည္ ဟု အရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မိန္႔ၾကားထားသည္။ ထိုသို႔ မိန္႔ၾကားရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အာရဗီစကားလုံး (အီစ္တိ၀ါအ္) ကို သုံးႏႈံးထားသည္။ ထို စကားလုံး အနက္သေဘာမွာ အရရွ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေတာ္မူျခင္း၊ အရရွ္ေတာ္ေပၚတြင္ တည္ေနေတာ္မူျခင္း၊ ေနရာယူေတာ္မူျခင္း၊ အရရွ္ေတာ္ေပၚသို႔ သက္ဆင္းျခင္း၊ အျခားတစ္ေနရာမွ အရရွ္ေတာ္ေပၚသုိ႔ ေရႊ႕လာေတာ္မူျခင္း စသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားမွ ကင္းရွင္းေသာ(ကင္းရွင္းေသာ) အနက္သေဘာကုိ ေဆာင္ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၊ ေရြ႔ေျပာင္းျခင္း မ်ားမွ ကင္းစင္ေတာ္မူသည္။အကယ္၍ အရွင္သည္ အရရွ္ေတာ္ေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္ဟု ဆုိလိုက္ပါက အရွင္ျမတ္သည္ ေနရာယူသည့္ ရုပ္ခႏၶာ ျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။ ထို ရုပ္ခႏၶာသည္ အရရွ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္တြဲ ႏိႈင္းယွဥ္ ရေပေတာ့မည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အရရွ္ေတာ္ထက္ ႀကီးသည္ သုိ႔မဟုတ္ တရြယ္ထဲျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ တိုင္းထြာရေပေတာ့မည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တြင္ ရုပ္ခႏၶာ၊ ႀကီးျခင္း၊ ေသးျခင္း စေသာ ဖန္ဆင္းခံ ရုပ္၀တၳဳ လကၡဏာမ်ား ကင္းရွင္ေၾကာင္း အထက္တြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားၿပီးျဖစ္၍ ထိုအရာမ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး အရွင္ျမတ္သည္ အရရွ္ေတာ္တြင္ စံျမန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ား ရုပ္၀တၳဳမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဟူ၍သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေသးငယ္ေသာ အသိဥာဏ္ျဖင့္ သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။

အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ဥာဏ္ထက္ ပိုမို စဥ္းစား သုံးသပ္ပါက မမွီတဲ့ ပန္း တုံးခုလွမ္းသလိုသာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားတြင္ လူသားမ်ား စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းငွာ မစြမ္းသာေအာင္ မ်ားျပား ႀကီးက်ယ္လွေပေတာ့သည္။-----------------------------------------------------------------------------------------

၉။ အလႅာဟ္အရွင္အား အာေခရသ္တြင္ ျမင္ေတြ႔ ဖူးျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအလႅာဟ္အရွင္သည္ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ႏွင့္ အတိုင္းအတာပမာဏရွိျခင္းမွ ကင္းစင္ေတာ္မူၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္ 'ဘက္' ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မပါပဲ အာေခရသ္တြင္ ဖူးျမင္ရေပမည္။

ျမင္ျခင္းသည္ ေတြ႕ျခင္း၊ သိျခင္း၏ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ျဖဴကုိ ျမင္လုိက္သည္။ ထိုသုိ႔ျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ထုိလူသည္ ေမာင္ျဖဴျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ သိသည္။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ ျမင္ျခင္းႏွင့္ သိျခင္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ အရွင္ျမတ္အား ႏွလုံးသားျဖင့္ ခံစား သိရွိေနၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ထိုအသိခုိင္ၿမဲသထက္ ခိုင္ျမဲေအာင္ ဖန္ဆင္းရွင္ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ားကုိလဲ တုိး၍တုိး၍ လုိက္နာရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေပၿပီ။

ဆိုခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲ ႏွလုံးသား မ်က္စိ အျမင္ (ႏွလုံးသားမ်က္စိ အျမင္) ထဲမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၀င္ေနပါၿပီ။ ထုိသုိိ႔ေသာ အေျခအေနေရာက္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အာေခရသ္ (ယခု ရုပ္၀တၳဳ ကမၻာ ေလာက ႏွင့္ ျခားနားေသာ အာေခရသ္) တြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ပုံပန္းသ႑ာန္တစ္မ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္မဟုတ္ပဲ၊ ဘက္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကင္းေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလုံးသားထဲမွ မ်က္စိျဖင့္ သိျမင္ၿပီးေသာ အရွင္ျမတ္အား ဖူးေျမာ္ရမည္ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္လွ်င္ ရေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အီမာန္႔ရွင္မ်ားအတြက္မူ ယခု ေလာကတြင္ အရွင့္ကို ႏွလုံးသားထဲမွ ခံစားသိရွိပါသည္။ ႏွလုံးသားမ်က္စိျဖင့္ ဖူးျမင္ပါသည္။ အာေခရသ္တြင္လည္း ထိုထက္ပိုၿပီး အရွင့္အား ႏွလုံးသား အျမင္ မဟုတ္ေသာ အျခား အျမင္ (ဥပမာ မ်က္စိ) ျဖင့္ ဖူးျမင္ရမည္ဆိုသည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္ မရွိပါ။..........

---------------------------------------------------------------------------------------------

၁၀။ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္ တုဖက္ၿပိဳင္သူ၊ တြဲဖက္သူ မရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းအလႅာဟ္အရွင္သည္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူသည္ကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုဆက္ၿပီး အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္သူ တုဖက္ၿပိဳင္ႏႈိင္သူ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ေပသည္။

အသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစျခင္းတြင္ အလႅာဟ္အရွင္တစ္ပါးတည္းက ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္ရည္တူ ဟူ၍ လုံး၀မရွိေပ။


။။။။။။။။မုိးႏွင့္ ေျမတြင္ အလႅာဟ္အရွင္၏ အျပင္ ကုိးကြယ္ရာ အရွင္မ်ား ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထုိမုိးႏွင့္ ေျမသည္ မုခ် ပ်က္စီးၿပီးျဖစ္အံ့။။။။။။။။ (စူရာအန္ဘိယာ၊၂၂)

ဤအာယသတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

ဆိုပါစို႔။ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ႏွစ္ပါး ရွိမည္ ဆိုလွ်င္ အရွင္ တစ္ပါးက ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ဆႏၵရွိသည့္အခါ ေနာက္တစ္ပါးက ထုိ ဆႏၵကုိ လိုက္ေလ်ာရေတာ့မည္။
ထိုသုိ႔ လိုက္ေလ်ာ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ အျခားအရွင္တစ္ပါး၏ လႊမ္းမိုးျခင္းခံရသူ၊ မစြမ္းသူ ျဖစ္သြားေပမည္။
ထိုသို႔ မလိုက္ေလ်ာပဲ အတုိက္အခံျပဳ စိုးမိုးျပန္လွ်င္လည္း အျခား အရွင္သည္ မစြမ္းသာသူ အားနည္းသူျဖစ္သြားေပမည္။


ဆိုၾကပါစို႔ ႏွစ္ပါးလုံးကပဲ အစြမ္းေတြ တူေနဦးေတာ့ အရွင္တစ္ပါး ဆႏၵ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ပါး ဆႏၵ မတူလွ်င္ တစ္ဦးစီ အစြမ္းၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ စည္းခ်က္ညီ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပ်က္စီးသြားမည္။ မုိးႏွင့္ ေျမလည္း မုခ် ပ်က္စီးသြားေပမည္။
ထိုအခ်က္ကို ကုရ္အာန္က အထက္ပါ အာယသ္ျဖင့္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ထင္ရွားရွားႀကီးကုိ သတိေပးေနေလသည္။

ဤတြင္ ကေလမာဟ္ေတာ္၏ ပထမ မ႑ိဳင္ (၁) အလႅာဟ္အရွင့္ ျပကေတ့ေတာ္ႏွင့္ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း ၿပီးဆုံးပါၿပီ။
ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယမ႑ိဳင္ (၂) အလႅာဟ္အရွင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္

ညီေနာင္မ်ားသုိ႔ အထူးပန္ၾကားခ်က္-
ကၽြန္ေတာ္သည္ အဲဟ္ရာအြလ္အိုလူမ္းက်မ္း ျမန္မာျပန္မွ ျပန္လည္ ထုတ္ႏုတ္ရာတြင္ အလုံးစုံ ကူးယူျခင္း မဟုတ္ပဲ လိုရင္းစာသားမ်ားႏွင့္ ဥပမာမ်ားကုိ ကူးယူကာ မိမိ သုံးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးသားၿပီး (မိမိမွတ္စုထုတ္ထားေသာ စာတစ္ခုအျဖစ္) ညီေနာင္ စာဖတ္သူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေရးသားရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ဖတ္ရာတြင္ ျပသနာ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအား တင္ျပမႈတြင္ အနည္းငယ္ ခၽြတ္ေျခာ္ တိန္းပါးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါက လူတစ္ဦးစီ၏ အီမာန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ ထိေရာက္ေနပါေသာေၾကာင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ က်မ္းစာ ျမန္မာျပန္မွ အဓိပၸါယ္ကို တိမ္းေခ်ာ္ေစေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား မပါေအာင္၊ မိမိ လိုရာဆြဲျခင္းမ်ား မပါေအာင္၊ အေရးႀကီးေသာ အာယသ္ေတာ္မ်ား ေရးသားရာတြင္ စကားလုံးလြဲေခ်ာ္မႈ မရွိေအာင္ အထူး ဂရုျပဳေရးသားေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေရးသားရျခင္း၊ ယခု ဖိုရမ္တြင္ မြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ား မေရာက္ရွိေသးသျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေရးရန္ အခိ်န္ရျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္၏ တျခား ကိစၥမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ ေၾကာင့္္ အခ်ိန္ ေႏွာင့္ေနွးေနျခင္းမ်ားအား သည္းခံေပးပါရန္။ (အင္ရွာအလႅာဟ္) သည္ discussion ကို က႑ (၄) တမာန္ေတာ္ျမတ္သည္ အရွင့္တမာန္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း က႑အထိ အဆုံးတုိင္ အပုိင္း (၁၀-၂၀ ခန္႔) သာမာန္စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္ေသာ စကားေျပျဖင့္ ေရးသားရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။
Dr ds
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

Re: ကၽြန္ေတာ္ စြဲထုတ္မိေသာ အစၥလာမ့္အပိုင္းအစေလးမ်ား

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum