ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Go down

ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:03 pm


Renew Version ----


Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Statement 2. ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Statement 3. ဗုဒၶဘာသာ သည္ ဘာသာမဲ့၀ါဒ ျဖစ္သည္။

(ဗုဒၶဘာသာ = ေႏွာင္းလူတို႔ အေခၚအေ၀ၚ။ မူရင္းအားျဖင့္ ၀ိဘဇၹ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ သမၼာဒိဌိ၀ါဒ တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ပါသည္။)

-မိုးခက္ႏြယ္မွာ အယူ၀ါဒ တစ္ခု ႐ွိပါသလား…………………………………….. ?
-မ႐ွိပါ။ အားလံုးကို ခဏ ပယ္ ထားပါသည္။

-မိုးခက္ႏြယ္မွာ ဘာ႐ွိပါလဲ……………………………………………….….......... ?
-အေတြး…။ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ႐ွိတဲ့ အေတြး….။ ေဘာင္ခတ္မထားတဲ့ အေတြး…။

-အေတြးသက္သက္နဲ႔ ပကတိ အမွန္တရားကို ဆိုက္ေရာက္ပါ့မလား…….. ?

-မေရာက္ခဲ့ေတာင္၊ လြတ္လပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္လို႔ေတာ့ ရေသးတာေပါ့။

သေဘာထား :

မိုးခက္ႏြယ္သည္ ဘုရားမဲ့-ဘာသာမဲ့ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶကို ဘုန္းေတာ္ဖြဲ႔မ်ားၾကားမွ ဘုရား.. ဟူေသာ အယူကို ပယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြးေခၚ ေစ့စံုေသာ၊ ေလးစားအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ယခုထိ ပစ္ပယ္လို႔ မရေသးပါ။ အျမင့္ကို တက္ဖို႔ေတာ့ ေလွကားလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအဆံုးမ၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ ေလ့လာဆည္းပူးေနရဆဲ၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းဆစ္ေနရဆဲ၊ ပကတိ အမွန္တရားဆီသို႔ တက္လွမ္းရာ ေလွကားထစ္ေလးမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ..ဗ်ာ။

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္က တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ မြန္းမံ ၍ တင္ျပပါသည္။)
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

ဘာသာမဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:06 pm

ဘာသာမဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ :

ဘုရားမဲ့ - ဘာသာမဲ့ ဟူသည္ တရားမဲ့ မဟုတ္။ ကိုယ္ပိုင္ အဘိဓာန္အေတြးအျမင္ႏွင့္ ဘ၀ ကို ဖြင့္ဆိုအပ္ေသာ သူ၊ ပကတိ အမွန္တရားကို လွစ္ဟ ထုတ္ေဖာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားသူသာ ျဖစ္ပါမည္။

ဘာသာမဲ့ ႏွင့္ စပ္ဆက္ရာမ်ားကို အနည္းငယ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါဦးမည္.. (ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပန္လည္ ကိုးကားပါမည္..။)

Note ; 1) ဘာသာမဲ့ ဟု အမ်ားျမင္ေသာ သူ ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ..? (႐ွင္သန္ေနထို္င္ပံုမွ ႐ႈျမင္ခ်က္…)

- ေလာကအေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေလာကတရားမ်ားအေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေ႐ွ႕ေ႐ွ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့ေသာ ေလာကတရားမ်ားအေပၚ[အေျချပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း] ကိုယ္ပိုင္ အသိဥာဏ္၊ ကိုယ္ပိုင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း၊ ကိုယ္ပုိင္႐ႈျမင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ စံႏႈန္းတန္ဘိုး က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို္ယ္မိမိ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ေသာ သူမ်ိဳးကို ဘာသာမဲ့/ဘုရားမဲ့/လူသားဆန္ဆန္ ေနထိုင္ေသာ သူဟု ေခၚပါမည္။

Note ; 2) ဒါဆို ဒီလို သူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ႐ွင္သန္မႈက ဘယ္ကို ဦးတည္ ပါသလဲ..? (ရည္႐ြယ္ခ်က္ပိုင္းမွ ႐ႈျမင္ပံု…)

- ပကတိ အမွန္တရားကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားေနၿပီး၊ ဘယ္သို႔ေသာ အရာသည္ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျဖစ္သနည္း ဆိုတာကိုတတ္အားသေ႐ြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ ကာ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆီသို႔ တစိုက္စိုက္မတ္မတ္ သြားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားသို႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ေသာအခါ..၊ အခြင့္အခါသင့္လွ်င္ အျခားသူမ်ားကိုပါ လက္ဆင့္ ကမ္းေကာင္း ကမ္းပါလိမ့္မည္။

ဘာသာမဲ့ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရေပၚ မုိးခက္ႏြယ္ ခံယူေသာ အေတြးသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ မိုးခက္ႏြယ္ ႏွင့္ ေ႐ွးေ႐ွ႕က ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘာသာမဲ့ ..အေပၚ ခံယူပံုျခင္း.. တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ ကြဲျပားေနပါမည္။

Note ; 3)
ဒါဆို မိုးခက္ႏြယ္ ဟာ ဘယ္လို ဘာသာမဲ့ အမ်ိဳးအစားမွာ ပါ၀င္ပါသလဲ ?

- ဖန္ဆင္း႐ွင္ God ႏွင့္ ထိုအယူအဆကို အေျချပဳ၍ အမွန္တရားႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ၿခြင္းခ်က္မ႐ွိ ပယ္ေသာေၾကာင့္ မိုးခက္ႏြယ္ Atheist ဆန္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္လိုက သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Atheisms မ်ား၏ အယူအဆမ်ားႏွင့္ လည္း ခက္ႏြယ္သည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ၾကီး ဆန္႔က်င္ေကာင္း ဆန္႔က်င္ေနပါမည္။ ခက္ႏြယ္ မသိ။

က်ေနာ့္ကိုယ့္က်ေနာ္ ဖြင့္ဆိုရပါလွ်င္... မိုးခက္ႏြယ္ သည္ ႐ိုးစင္းေသာ ဘုရားမဲ့ --- ဘာသာမဲ့ --- လြတ္လပ္သူ တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။


Last edited by mkn on Thu Jun 03, 2010 10:08 pm; edited 1 time in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

ဗုဒၶ Vs လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚျခင္း

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:10 pm

“ ဗုဒၶ Vs လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚျခင္း ”


ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရား၊ ဤတရားတို႔ကား ကုသိုလ္တရားဟု မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚၾကရမည္ ... ဟု ဗုဒၶကမိန္႔ၾကားခဲ့ေပသည္။

Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

- ထိုအဆိုမွာ ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေသာ ထိုေခတ္က ႐ွိေသာ အယူ၀ါဒ ဘာသာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ထိုးေဖာက္၍ (ေနာင္ေခတ္အခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဟု ေခၚေ၀ၚေသာ) ၀ိဘဇၹ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ သမၼာဒိဌိ၀ါဒ ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

ေဂါတမ မည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို -

၁။ ေဂါတမ-သိဒၶတၳ (ဥာဏ္အလင္း မရ႐ွိခင္ကာလအပိုင္းအျခား… ) ႏွင့္
၂။ ေဂါတမ-ဗုဒၶ (ဥာဏ္အလင္း ရ႐ွိၿပီး ကာလအပိုင္းအျခား) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ခြဲ၍ ျမင္ၾကည့္ပါမည္။

ဤ Statement 1 တြင္ ပထမ ကာလအပိုင္းအျခားမွ မင္းသား သိဒၶတၳ ကိုသာ ဦးစြာ ႐ႈျမင္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ႈျမင္ ေတြးေျမာ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ ေကာက္ေၾကာင္းေသးေသးေလးေတြ ဆြဲ ၾကည့္ ပါမည္။

က) သိဒၶတၳ ဘာေၾကာင့္ ေတာထြက္တာလဲ..?

နိမိတ္ၾကီး ၄ ပါးကိုျမင္လို႔.. ဆိုတာထက္ နည္းနည္းေလာက္ ျဖန္႔ေတြးၾကည့္ပါမည္။

သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါမွာလည္း အေျခက်ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈတစ္ခုေတာ့ ႐ွိေနေလာက္ပါၿပီ။ ၿဗဟၼာၾကီးေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အျခားျခားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာမ်ား ႐ွိေနမည္ဟု မွန္းဆမိသည္။ အဲ့ဒီ ကိုးကြယ္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈေတြေနာက္ကို မလိုက္ဘဲ၊ ေတာထြက္၍ ကိုယ္ပိုင္ ဥာဏ္အလင္းကို ေဖြ႐ွာရန္ ရည္သန္ခဲ့ေသာ မင္းသားကို ဘာသာမဲ့ တစ္ဦးဟု ေျခရာေကာက္ၾကည့္သည္။

မိမိအယူ၀ါဒ တစ္ခုကို မိမိဘာသာ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ သူျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သိဒၶတၳ ဟာ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႏွင့္ အရာမ်ားစြာကို စြန္႔ခြာၿပီး ေတာထြက္ခဲ့ျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၿပီးျပည့္စံုလုနီးပါးျဖစ္တဲ့ အနတၱသေဘာတရားၾကီးကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ အစပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ အယူ၀ါဒမ်ားကို ပယ္ခဲ့သည္။ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ စိုးမိုးထားခဲ့မည္ ျဖစ္ေသာ ထိုအယူ၀ါဒမ်ားေအာက္မွ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဖာက္ထြက္ခဲ့ၿပီး၊ လူတကာ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေတာထြက္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေလာကသစၥာတရားမ်ားကို မိမိဖာသာ ေဖြ႐ွာခဲ့ေသာ၊ ၿငိမ္းေအးရာသို႔ လွမ္းေလွ်ာက္ရာ လမ္းမ်ား (မဂၢင္ ႐ွစ္ပါးဟုေတာ့ မွတ္သားဖူးပါသည္..) ကို ေဖြ႐ွာခဲ့ေသာ လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေခါင္းထဲတြင္ အျခားအယူ၀ါဒမ်ားကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ခြဲထုတ္ထားမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အတန္ငယ္ေ၀၀ါးခဲ့လွ်င္ (ဥပမာ..၊ ျဗဟၼာၾကီး အယူအဆဆိုတာလည္း မွန္ေကာင္းမွန္ ႏိုင္မွာပါေလ.. ဆုိသကဲ့သို႔မ်ား တုံ႕ဆိုင္းမိခဲ့လွ်င္..) ပါရမီဥာဏ္ ရင့္သန္လြန္း၍ ဥာဏ္အလင္း ရကို ရမည္.. ဆိုရင္ေတာင္ ေျခာက္ႏွစ္ထက္ ပိုၾကာ သြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္..၊ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ သိဒၶတၳမင္းသား ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ၏ ေ႐ွး႐ႈရာ ဥာဏ္အလင္းရျခင္း ဆိုသည္မွာလည္း ေခတ္ၿပိဳင္ျဗဟၼဏ၀ါဒကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ဖန္ဆင္း႐ွင္အယူကို ပယ္ေသာ ဥာဏ္ကို ကိုယ္စားျပဳေန၏။


ခ) သိဒၶတၳ ဘာေၾကာင့္ ဆရာ မထားတာလဲ…?

-၄သေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရီျဖည့္ခဲ့ၿပီးလို႔.. ဆိုတာထက္ ပိုၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ျဖန္႔ေတြးၾကည့္ၾကပါမည္။

ဆရာမကူ၊ ကိုယ္ပုိင္ဥာဏ္သက္သက္ျဖင့္… ဟုဆိုၾကပါသည္။ သိဒၶတၳမင္းသား အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အရာဟူ၍ မ႐ွိ။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေဖာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရလွ်င္ သိဒၶတၳ မင္းသားကို "လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚျခင္း.. ၏ ဦးကိုင္ ဖခင္ၾကီး" အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ဆိုပါက လြန္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ အဆံုအမ သြန္သင္မႈမ်ား သည္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္မႈမ်ားဆီသို႔သာ ေ႐ွး႐ႈသည္ ဟူ၍လည္း မွတ္ယူမိပါသည္။

ထို႔ျပင္ သိဒၶတၳမင္းသား မွာ ဆရာ ဟု ဆိုေလာက္ေသာ ဆရာ ႐ွိမည္ဆိုပါက..... ထိုဆရာသမားသည္ သဘာ၀တရားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သဘာ၀တရားအတြင္း အနက္႐ိႈင္းဆံုး နားလည္မႈႏွင့္ ထိုးေဖာက္ သိၿမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၿပီးျပည့္စံုလုနီးပါး အမွန္တရားမ်ားကို ေဖြ႐ွာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶ၏ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ သဘာ၀ကို မဆန္႔က်င္၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ွိမႈႏွင့္အတူ သဘာ၀ေလာက၏ သစၥာမ်ား ျဖစ္သည္ဟုပင္ ေျပာစမွတ္ တြင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္မည္။

ေဖာ္ျပပါ.. အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ( က - ခ ) အရ Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္... ဟူေသာ အဆိုကို ျမင္သာ ႏိုင္ပါမည္။


မိုးခက္ႏြယ္ရဲ႕ အေတြးသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ ႐ွိပါသည္။


Last edited by mkn on Thu Jun 03, 2010 10:05 pm; edited 3 times in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Intersection :

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:12 pm

Intersection :


ဒီလိုေတြးၾကည့္ေတာ့ ဒီလိုမ်ား ျမင္ရမလား..ဆိုတဲ့ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚျခင္းကိုေတာ့ ဗုဒၶ ကလည္း မတားျမစ္ေလာက္ပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈကို ခံစားေစစိမ့္ျခင္း အက်ိဳးငွာ လူသိမ်ား၍ လူမ်ားသိေသာ ဗုဒၶစကားေလး လက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါၿပီ။

(က်မ္းကိုး၊ က်မ္းကား အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ စာေၾကာင္းေလးေတြပါ။ ဘာကိုမွ ေဘာင္ခတ္မထား..။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လြတ္လပ္မႈကို ေဖာ္က်ဴးလိုက္ပါသလဲ…..။)

- တဆင့္ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ ဟုတ္ျပီ၊ မွန္ျပီဟု အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ ဆင္းသက္လာေသာ မိ႐ိုးဖလာ အယူဝါဒျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- ဤအရာသည္ ဤသို႔ျဖစ္သတဲ့ဟူေသာ ေကာလဟလျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- မိမိတို႔သင္ထားေသာ စာမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- မိမိၾကံစည္ထားေသာအၾကံျဖစ္၍ ဟုတ္လွၿပီဟူ၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- သူတစ္ပါးတို႔ လုပ္နည္းကိုင္နည္းကို သေဘာၾက၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- အေထာက္အထားရွိသည္ဆို၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- အယူဝါဒျခင္း တူ႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- မိမိတို႔ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္သည္ဟု ပုဂၢိဳလ္စြဲအားျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။

- ငါတို႔၏ ဆရာစကား ျဖစ္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။


ေငးေမွ်ာ္ရာ :

ဗုဒၶေဟာေျပာဆံုးမသြန္သင္လမ္းညႊန္မႈေတြက (ဇာတ္နိပါတ္၊ ပံု၀တၳဳ၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ ညႊန္းဖြဲ႔မႈမ်ားကို ပယ္၍ သေဘာတရားသက္သက္ကို ယူပါသည္..) ယုတိၱ႐ွိေနေတာ့ ဗုဒၶဟာ (ဘာ၀ါဒဘက္ကို ယိမ္းေနတယ္.. ဟုတ္ေသးဘူး..) ဘာ၀ါဒကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္မိထားခဲ့သလဲေပါ့.. (နာမည္ကေတာ့ မတပ္တတ္လို႔.. ဆင္ျခင္ျခင္း အဓိက ၀ါဒီလား…? အမည္နာမ မေခၚတတ္ပါ။)

ၿပီးေတာ့. ဗုဒၶက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပုဂၢလ လြတ္လပ္မႈ၊ ခံစားမႈေတြကိုလည္း အေလးထားေပးခဲ့လို႔၊ လူ႔တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ကိန္းေအာင္းေနတတ္တဲ့ အစြမ္းအစေတြ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳခဲ့ေတာ့ Existentialism ျဖစ္တည္မႈ၀ါဒ ကိုလည္း ဖ်ပ္ခနဲေတြ႔ႏိုင္တယ္..။

ဗုဒၶရဲ႕ ပညာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဖြင့္ဆိုမႈဟာလည္း Time & Space ဆိုတဲ့ Dimension ႏွစ္ခုကို လြန္ေျမာက္ေနသည္ဟု ေျပာစမွတ္ ႐ွိၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့..၊ ဗုဒၶ ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚခဲ့ၾကတဲ့ ဒႆနဆိုင္ရာ အယူအဆ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဗုဒၶအေတြးအေခၚမွာ ေတြ႔ရတယ္..။ တကယ့္ စြယ္စံုရ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးအျဖစ္ ေလးစားထိုက္ဖြယ္ပါ။

(ဤမွန္းဆခ်က္မ်ားမွာ မိုးခက္ႏြယ္ ယဥ္ပါးေနတဲ့ ဗုဒၶအဆံုးအမ နည္းနည္းေလး အေပၚသာ အေျခခံပါ သျဖင့္ ဤယူဆခ်က္ မွန္းဆခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာခ်င္မွ ခိုင္မာပါမည္။ ဗုဒၶ အဆံုးအမမ်ားကိုသာ မ်ားမ်ားသိခဲ့ရင္ ပိုၿပီး မွန္ကန္ႏိုင္ေကာင္းတဲ့ မွန္းဆခ်က္မ်ား ႐ွိလာႏိုင္ေကာင္း၏။ )


Last edited by mkn on Thu Jun 03, 2010 10:02 pm; edited 1 time in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Statement 2.

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:14 pm

Statement 2. ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။


Statement 2 ကို ဆက္ၿပီး မိတ္ဆက္ဖို႔ အစကေန နည္းနည္း ျပန္ေကာက္ၾကတာေပါ့..ေနာ။

ဒီပို႔စ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေတြးစ တစ္ခုကို ဆြ ဖို႔ပါ။ အေတြးတစ္ခု အေသသေဘာေဆာင္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပလွပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ..? အေတြးတစ္ခုက စသြားၿပီ ဆိုရင္ တန္႔ရင္ တန္႔၊ မတန္႔ရင္ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရပါမယ္..။ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေျခဖ်က္တဲ့ အေတြးသစ္တစ္ခုကို ေမြးဖြားရပါမယ္။ ဒါမွသာ ႐ွင္သန္ေနတဲ့ အေတြးတစ္ခု ျဖစ္မွာပါ။ အေတြးတစ္ခု တန္႔သြားျခင္း ကေတာ့ အေသသေဘာေဆာင္ပါတယ္..။


Statement 2 ဟာ Statement 1 က အေတြးကို ခ်ဲ႕လိုက္ေသာ အေတြးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးခက္ႏြယ္သည္ ေ႐ွ႕တြင္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဘာသာမဲ့ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ခံယူ၍ Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္.... ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခု ဗုဒၶသည္လည္း ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္... ဟူေသာ ဆင့္ပြား အေတြးတစ္ခု အေနႏွင့္

Statement 2. ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္….. ဟု ဆိုပါၿပီ။


Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္.... ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္ကို ေ႐ွ႕ပို႔စ္ႏွင့္ ျပန္စာမ်ားတြင္ အေတာ္အသင့္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စ လက္ခံသူမ်ား ႐ွိႏုိင္သလို..၊ လံုး၀ လက္မခံသူမ်ားလည္း ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိက သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကသည္မွာ “ဘာသာမဲ့..” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အေပၚ အျမင္မတူျခင္း (၀ါ) အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ ကြဲျပားၾကျခင္းေၾကာင့္….ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရပါမည္။


Last edited by mkn on Thu Jun 03, 2010 5:18 pm; edited 1 time in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

႐ႈျမင္ခ်ဥ္းကပ္ရာမ်ား :

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:18 pm

႐ႈျမင္ခ်ဥ္းကပ္ရာမ်ား :


-က်ေနာ္တို႔ ဒီလို စၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ပါမည္..။

သာမာန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ေနရာကေန ၾကည့္ၾကည့္မယ္ဗ်ာ…။ ဒီလိုေပါ့..

ဗုဒၶ (၀ါ) သံုးလူ႔ထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ အေပါင္း၏ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရာတည္း။

(အေတာ္ ႐ွင္းေသာ ၀ါက်ေလးပါ..။)

- ဒါဆို အားလံုးေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔၏ အထြဋ္မွာ ႐ွိေသာ ဗုဒၶသည္ ဘယ္သူ႔ကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ပါသနည္း။

- ဗုဒၶသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္သာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ မိမိမွတစ္ပါး အျခားသူကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ျခင္း အလ်ဥ္း မ႐ွိ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဖြ႐ွာ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ သဘာ၀ရဲ႕ ေလာက အမွန္တရားမ်ားကို ဆည္းကပ္ ႏွလံုးသြင္း ခဲ့ပါတယ္။ သို႔မို႔ေၾကာင့္.. ေ႐ွ႕ေဖာ္ျပပါ ဘာသာမဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ.. ဘာသာမဲ့.. ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ကိုသံုး၍၊ ဗုဒၶသည္လည္း ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္….. ဟု ဆိုပါမည္။

- ဗုဒၶ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ…?

ဘာသာေရး ဂိုဏ္ၾကီး ထူေထာင္ခဲ့ပါသလား…? ယခု ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဟူေသာ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသလား..?

- မထူေထာင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သံဃာဂိုဏ္းကိုေတာ့ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ ေျပာစမွတ္မ်ား ႐ွိေနပါသည္။

သံဃာမ်ားကို စုေ၀း၍ သံဃာဂိုဏ္း ထူေထာင္သည္ ဟူေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္ကို က်ေနာ္-မိုးခက္ႏြယ္ အေနႏွင့္မူ ပယ္ပါသည္။ ဗုဒၶက သံဃာဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္ျခင္း မဟုတ္။ သံဃာမ်ားမွ ဗုဒၶ ၏ အဆံုးအမ အယူ၀ါဒမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္လွ်က္ ခံယူက်င့္သံုးလာၾကျခင္း အားျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ေနာက္လိုက္ သံဃာမ်ား သဖြယ္ ျဖစ္လာမည္။

သံဃာ အစုအေ၀း သည္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု အသြင္သို႔ တိမ္းညႊတ္လာရာတြင္.. အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ သံဃာအစုအေ၀းၾကီးကို ပရမ္းပတာ မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ား ကို ဗုဒၶမွ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ ဤသည္ပင္ ရဟန္း-သံဃာတို႔အတြက္ ၀ိနည္းမ်ား ၊ ပညတ္မ်ား ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုႏိုင္ပါမည္။

ဗုဒၶအသက္႐ွင္စဥ္ ကာလပတ္လံုး ဗုဒၶသိျမင္ခဲ့ေသာ ေလာကတရားမ်ား (သစၥာေလးပါး.ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ...) ၊ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တရားဆီသို႔ တူ႐ူ က်င့္ၾကံႏိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ား (မဂၢင္ ႐ွစ္ပါးႏွင့္ အျခားအျခားေသာ..)၊ ေလာက၏ အက်ိဳးႏွင့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေ၀ဖန္ ႐ႈျမင္ပံုမ်ား… စသည္ စသည္တို႔ကို ျဖန္႔ေ၀ လက္ဆင့္ကမ္း.. (တရား ေဟာၾကားျခင္း၊ သာသနာ ျပဳသည္.. ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ကိုလည္း သံုးၾကပါသည္..) ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္။


Last edited by mkn on Fri Jun 04, 2010 10:05 am; edited 2 times in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Statement 3.

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:20 pm

Statement 3. ဗုဒၶဘာသာ သည္ ဘာသာမဲ့၀ါဒ ျဖစ္သည္။

Statement 3 သို႔ တစ္စ တစ္ ကူးေျပာင္း ေတြးေျမာ္ ၾကည့္ျခင္း

ဗုဒၶ မွာ အဓိက points ေလးေတြ႐ွိေနပါသည္..။

ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရား မ်ားကို နာၾကား႐ံုျဖင့္ အမွန္တရားကုိ ထိုးထြင္း မသိျမင္ႏိုင္..၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသို႔လည္း မဆိုက္ကပ္..။ ကိုယ္တိုင္ ႏွလံုးသြင္း အားထုတ္ က်င့္ၾကံမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းေအးလြတ္လပ္မႈကို ရ႐ွိမည္။ ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ.. အစ႐ွိသည့္ အစြဲ ပင္ရင္းမ်ားကိုပင္ ပယ္ခိုင္းေသာ အဆံုးအမတြင္ ငါ့ဘာသာ..၊ ငါ့သာသနာ ဟူေသာ ဆင့္ပြားအစြဲမ်ားကိုလည္း ပယ္ခိုင္းျခင္း မည္ေပ၏.. ဟု က်ေနာ္-မိုးခက္ႏြယ္ အေနႏွင့္ ႐ိုးသားစြာ ေတြးပါသည္။

ဗုဒၶ သည္ (လူတို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ )ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္မွာေတာ့ ၀မး္နည္းမည္မဟုတ္..၊ သူသိခဲ့..၊ သူမ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ့..၊ သူဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ ေလာကအမွန္တရားတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္မွာကိုသာ…. စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ပါမည္။

ဗုဒၶသည္ သူ႔ကို ကိုးကြယ္ပါဟု မေျပာ…၊ လမ္းေၾကာင္းျပသသူ၊ ေလာကကို အလံုးစံု(နီးပါး) သိျမင္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ က်န္ေသာ သူမ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမေပးခဲ့သူ သာျဖစ္သည္။ လူသားတို႔ အတြက္ ဘ၀ တစ္ခုလံုး ပံုအပ္ၿပီး အက်ိဳးျပဳ ေပးသြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေအာက္ေမ့ တသ လ်က္ ႐ိုေသ မႈေပးျခင္း..၊ ေလးစားမႈ ႐ွိျခင္းသည္ .. လြန္စြာ ေကာင္းျမတ္သင့္ေတာ္ပါသည္..။ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္..၊ သဒၶါလြန္လွ်င္.. (ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲသြားလွ်င္.. အစြန္းတစ္ဖက္ ကို နင္းမိတတ္ပါသည္..။)
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

ထူေထာင္သူ မဟုတ္၊ ထူေထာင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:26 pm

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း..

က) ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ထူေထာင္သူ မဟုတ္ဟု မွန္းဆပါသည္။

ခ) အနီးစပ္ဆံုးအေနႏွင့္ ဗုဒၶကို "ဗုဒၶဘာသာကို ထူေထာင္သူ" ဟုသာ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင္းလူမ်ားက သတ္မွတ္ လိုက္ၾကျခင္း… သာ ျဖစ္မည္။

( နံပါတ္ ခ) ၏ အက်ယ္ ႐ွင္းလင္းခ်က္။ ။ ဗုဒၶ၏ အဆံုအမ သြန္သင္မႈႏွင့္ လမ္းစဥ္ အစုအေ၀းကို ဗုဒၶဘာသာ ဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ…၊ ထိုဘာသာ ၏ ဦးကိုင္ ဖခင္ၾကီး ဗုဒၶကို ဗုဒၶ ဘာသာ၏ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္.. ဟု မွတ္ယူျခင္း.။)

က) ထူေထာင္သူ မဟုတ္ VS ခ) ထူေထာင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း

ဤစာႏွစ္ေၾကာင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ လြန္စြာ ကြဲျပားသည္။

ဥပမာ -


ကေလးေလး တစ္ေယာက္ ေမြးလာသည္.. ဆုိပါစို႔..။ ထိုကေလးကို ေမာင္ျဖဴ ဟု နာမည္ေပး/ သတ္မွတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက သူ႔ကို ေမာင္ျဖဴ ဟု ေခၚမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကေလး/ ထိုလူ… သည္ ေမာင္ျဖဴ အတိအက် မဟုတ္။ ထိုသူသည္ လူသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေမာင္ျဖဴဟူေသာ ပညတ္ တစ္ခုျဖင့္ ႐ွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ကယ့္ အျဖစ္/ တစ္ကယ့္ အစစ္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္း.. တို႔ ကြဲျပားပါသည္။
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Statement 2 မွ 3 သို႔ အေ႐ြ႕…

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:29 pm

Statement 2 မွ Statement 3 သို႔ အေ႐ြ႕…/ အေတြး ဆင့္ပြား…

- လူတို႔ သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚ မွတ္ယူထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ ဟူ၍ သာ ႐ွိသည္။

- ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ ထူေထာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဟူ၍ မ႐ွိ။

- ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဟူ၍ မ႐ွိ။

- ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ (၀ိဘဇၹ၀ါဒ) ဟူသည္ "လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အဆံုးအမ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အစုအေ၀းၾကီး" ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ပညတ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

- ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ႏွလံုးသြင္း၍ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးမႈကို မ႑ိဳင္ျပဳသည္။

- ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ေသာ ဘာသာ၏ လမ္းေၾကာင္း ကို လိုက္ေသာ (အစစ္အမွန္) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ဘာသာမဲ့.. ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖင့္ ေခၚလွ်င္ပင္ ရႏိုင္ေကာင္း၏။

- ထိုထိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္… (ဗုဒၶဘာသာ ဟူေသာ အညႊန္း ပညတ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္..)

ဗုဒၶဘာသာ သည္ ဘာသာမဲ့.. အယူ၀ါဒ အစုအေ၀း..၊ ဘာသာမဲ့..သူတို႔ အစုအေပါင္း.. ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ -


Statement 3. ဗုဒၶဘာသာ သည္ ဘာသာမဲ့၀ါဒ ျဖစ္သည္။

ဘာသာမဲ့ စပ္ဆက္ရာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ျခင္း

ဗုဒၶဘာသာ ဟူသည္ ေလာကအေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေလာကတရားမ်ားအေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေ႐ွ႕ေ႐ွ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့ေသာ ေလာကတရားမ်ားအေပၚ[အေျချပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း] ကိုယ္ပိုင္ အသိဥာဏ္၊ ကိုယ္ပိုင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း၊ ကိုယ္ပုိင္႐ႈျမင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ စံႏႈန္းတန္ဘိုး က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို္ယ္မိမိ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ေသာ .. လူတို႔အား ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ေသာ ပညတ္ တစ္ခု..။

ဤသည္မွာ..၊ ေနထိုင္မႈ အပိုင္း Note ; 1 မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ျဖစ္၍ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ ႏွင့္တူေသာ ႐ွင္သန္မႈျဖင့္ ေနထိုင္သူ (ဗုဒၶလမ္းစဥ္အတိုင္း ေနထိုင္သူ..) ဟု သတ္မွတ္ လွ်င္လည္း ရပါမည္။

ထို႐ႈျမင္ခ်က္ကိုပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပိုင္း Note ; 2 ကို ဆက္ျဖည့္လွ်င္..ဗုဒၶကဲ့သို႔ က်င့္ၾကံသူ ဟု သတ္မွတ္ ႏိုင္ေတာ့မည္။ အရိယာ ရဟန္း.. ဟု ေခၚဆိုရေသာ သူမ်ားမွာ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


Last edited by mkn on Thu Jun 03, 2010 5:34 pm; edited 1 time in total
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

the End

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 5:31 pm

ဤသို႔လွ်င္ အဆို ၃ ခု ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ျမင္သာ ထင္သာ ႐ွိေလာက္ၿပီဟု မွတ္ယူပါသည္။

Statement 1. ေဂါတမ-သိဒၶတၳသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Statement 2. ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Statement 3. ဗုဒၶဘာသာ သည္ ဘာသာမဲ့၀ါဒ ျဖစ္သည္။


mkn
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Post  ဆိုင္မြန္ on Fri Jun 04, 2010 3:50 pm

တိန္။ affraid အဆိုသံုးခုကို အေၾကာင္းျပထားတာေတြကို ဖတ္ရင္း မူးေနာက္သြားတယ္။ ဖတ္လို႔ေတာ့ ေကာင္းသလိုလိုပါပဲ။ လက္ခံဖို႔ကေတာ့ အေတာ္ခက္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ပါဆိုေနမွ ဘာလို႔ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္ရတာတုန္း။ ဘုရား႐ွင္က ဘုရားမဲ့ ျဖစ္သြားတယ္ ဟုတ္စ။ confused ေတာ္ပီ ေခါင္းမူးတြားပီ။ Sleep
ဆိုင္မြန္
ဆိုင္မြန္
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 8
Join date : 2010-05-25

View user profile

Back to top Go down

Re: ဗုဒၶသည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum