ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ေဘာင္ ေတြ ကို ေက်ာ ခိုင္း ခဲ့ သူ ...

Go down

ေဘာင္ ေတြ ကို ေက်ာ ခိုင္း ခဲ့ သူ ...

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 12:28 pm

မိုးခက္ႏြယ္ရဲ႕ တစ္သီးပုဂၢလ အေနျဖင့္ ဘာသာမဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ေလာကမွာ ေဘာင္ခတ္၍ ေနၾကသူ မ်ား

၀န္ခံခ်က္ : ေဖာ္ျပပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္ စကားစု ႏွင့္ ေတြးလံုးမ်ား သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚၾကည့္သည့္ ႐ႈျမင္ခ်က္ point of view တစ္ခုသာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

"လူသားေတြ အားလံုးနီးပါး ဟာ လြတ္လပ္မႈကို တက္မက္ၾကတယ္။ ျမတ္ႏိုးၾကတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ႐ွင္သန္လိုစိတ္ ႐ွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကို ေဖြ႐ွာဖို႔ အယူ၀ါဒ အေတြးအေခၚေတြကို ခ်မွတ္ ထူေထာင္ရင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႐ွိၿပီးသား အယူ၀ါဒ အေတြးအေခၚေတြဆီမွာ ခိုလံႈရင္းနဲ႔ လူသားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေဘာင္ခတ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ၾကိဳးစားရင္း လြတ္လပ္မႈကို အဆံုးစီရင္ ပစ္လိုက္ၾကတယ္...."
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

ေဘာင္ ေတြ ကို ေက်ာ ခိုင္း ခဲ့ သူ ...

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 12:32 pm

လူသားေတြဟာ ေဘာင္တစ္ခုထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္မိေနမွသာ ေနေပ်ာ္ လာၾကတယ္။

လံုၿခဳံမႈ နဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိမႈကို ခံတြင္းေတြ႔လာၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ ကာရံ ပိတ္ဆီးထားတဲ့ ေဘာင္ေတြရဲ႕ နံရံတံတိုင္းေတြကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ အေရာင္ေတြ ျခယ္သရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ အက်ဥ္းစံ အျဖစ္ ေမြ႔ေပ်ာ္ လာၾကတယ္။ လွည့္စားမႈေတြရဲ႕ ၾကားမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ပိရိေသသပ္စြာ လွည့္ဖ်ားရင္း၊ ဆုပ္ကိုင္မိထားတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ တစ္ပိုင္းတစ္စေလး ကိုပဲ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အဓိပၸါယ္တစ္ခုလို ကိုးစား လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လူေတြဟာ လူသားဂုဏ္ရည္ ေလ်ာက်သြားရပါတယ္။

ခိုင္မာ ျပည့္စံုလြန္းသည္ ဟု ယူဆေသာ အယူ၀ါဒေအာက္တြင္ ခိုလံႈေနေသာ ၀ါဒီ သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ လံုေလာက္စြာ ေဘာင္ခတ္ပစ္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ လူသားတန္ဘိုးႏွင့္ လူသားဂုဏ္ရည္ကို အဆံုးစီရင္ ပစ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ မိုးခက္ႏြယ္ရဲ႕ အေတြးစမ်ား၊ မပီသေသာ အယူအဆမ်ားကို အေျချပဳလွ်က္ မိုးခက္ႏြယ္ သည္ လြတ္လပ္ေသာ သူ ------- ဘုရားမဲ့ ------ ဘာသာမဲ့ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ဖန္တီးခဲ့ ပါေတာ့သည္။
mkn
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum