ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ဗဟုသုတမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

Go down

ဗဟုသုတမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

Post  Admin on Wed May 26, 2010 8:14 pm

ဤေနရာတြင္ ဗဟုသုတမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေ၀မွ် ျပန္႕ပြားႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ေ၀မွ်ခံစားရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ

အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လိုပါက ေထြရာေလးပါး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းက႑႐ွိ သင့္ေလ်ာ္ရာ အပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေရးသား၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးျမန္းျခင္း/ေျဖၾကားျခင္းမွအပ သတ္မွတ္ေသာ တားျမစ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္ပါက ထိုသူႏွင့္တကြ သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဖိုရမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
---------------------
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum