ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ခရစ္ယာန္သာသနာျပန္႕ပြားေရး

Go down

ခရစ္ယာန္သာသနာျပန္႕ပြားေရး

Post  Admin on Wed May 26, 2010 7:29 pm

ဤေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ေရးသားလိုသူမ်ား ထိုသာသနာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ႐ွင္းလင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

သာသနာျပဳသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လိုပါက ေထြရာေလးပါး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းက႑႐ွိ သင့္ေလ်ာ္ရာ အပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေရးသား၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္ပါသည္။

သာသနာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ေရးသားရာတြင္ အျခားဘာသာမ်ားအား ပုတ္ခတ္ျခင္းမျပဳရ။ အျခားဘာသာမ်ားအား ေထာက္ျပျခင္း ေ၀ဖန္ျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ေထြရာေလးပါး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္းက႑႐ွိ သင့္ေလ်ာ္ရာ အပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေရးသား၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္ပါသည္။

အျခားဘာသာမ်ားမွလည္း ဤေနရာသို႕လာေရာက္၍ ခရစ္ယာန္ဘာသာအား ထိပါးျခင္းမျပဳရ။ ဤေနရာသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား သာသနာျပန္႕ပြားေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ႐ွိေသာေနရာျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက ထိုသူႏွင့္တကြ သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဖိုရမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
---------------------
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum