ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

ဖိုရမ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Go down

ဖိုရမ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Post  Admin on Mon May 24, 2010 11:45 pm

ဤဖိုရမ္တြင္သုံးစြဲသူမ်ားသည္ -

၁။ အျခားအသင္း၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ျပဳမူခ်က္မ်ား မလုပ္ရ။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ား မလုပ္ရ။
၃။ ညစ္ညမ္းေသာ အျပာကိစၥမ်ားႏွင့္ လိင္ကိစၥအညီအေဟာက္ေရးရာမ်ား ေရးသားေဆြးေႏြးေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ား မလုပ္ရ။
၄။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းပတ္သက္ေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ား မလုပ္ရ။
၅။ ဤဖိုရမ္အား ထိပါးေစာ္ကားေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ား မလုပ္ရ။


အထက္ပါေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum