ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

မေက်နပ္မႈဟစ္တိုင္

Go down

မေက်နပ္မႈဟစ္တိုင္

Post  Admin on Wed May 26, 2010 12:52 pm

ဤေနရာတြင္ -

  • အသင္း၀င္မ်ားမွ အျခားအသင္းသားတစ္ဦးဦးအား မေက်နပ္ဖြယ္ရာ ႐ွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

  • အသင္း၀င္မ်ားမွ ဖိုရမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးဦးအား မေက်နပ္ဖြယ္ရာ ႐ွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

  • ဖိုရမ္အသုံးျပဳရာတြင္ တစ္စုံတစ္ခုခုအား မေက်နပ္ဖြယ္ရာ ႐ွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈ၍ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ အခ်ိန္ေပးသည္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းေစလိုပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္ ဖိုရမ္
---------------------
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 36
Join date : 2010-05-24
Location : ကမၻာေျမ

View user profile http://myanmar.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum