ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

အဗ်ာကေတသု...

Go down

အဗ်ာကေတသု...

Post  mdyshanlay on Mon Aug 02, 2010 1:02 pm

“ အဗ်ာကေတသု ဝတၳဴသု၊ ေယာ ေစ ဗ်ာကာသိ ဧကသံ၊ မိစာၦဒိ႒ိကေတာ ေသာ ဟိ၊ ဗ်ာကရတၱာ အဗ်ာကေတ။ ” ဘုရားမေဟာ၊
မယူေသာ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္မျဖစ္၊ တခ်ဳိ႕မျဖစ္၊ မျဖစ္တျဖစ္ စသည့္
အၾကာင္းအရာတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဟာေျပာယူေနသူသည္ မိစာၦဒိ႒ိအစစ္ျဖစ္၏
ဗုဒၶမေဟာေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို တရားဓမၼဟု မွတ္ယူၿပီး အားထုတ္ျခင္း၊
ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ ပြားမ်ားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိလိုခ်င္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္မည္မဟုတ္၊ မိမိမလိုခ်င္ေသာ ဒုကၡမ်ားႏွင့္သာ
လံုးေထြးေနရမည္ျဖစ္သည္။
[color=#333333]၁။ တဆင့္ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ ဟုတ္ျပီ၊ မွန္ျပီဟု အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၂။ ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ ဆင္းသက္လာေသာ မိ႐ိုးဖလာ အယူဝါဒျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၃။ ဤအရာသည္ ဤသို႔ျဖစ္သတဲ့ဟူေသာ ေကာလဟလျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၄။ မိမိတို႔သင္ထားေသာ စာမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၅။ မိမိၾကံစည္ထားေသာအၾကံျဖစ္၍ ဟုတ္လွၿပီဟူ၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၆။ သူတစ္ပါးတို႔ လုပ္နည္းကိုင္နည္းကို သေဘာၾက၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၇။ အေထာက္အထားရွိသည္ဆို၍လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၈။ အယူဝါဒျခင္း တူ႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၉။ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္သည္ဟု ပုဂၢိဳလ္စြဲအားျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။
၁ဝ။ ငါတို႔၏ ဆရာစကား ျဖစ္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္မယူၾကႏွင့္။[/color]

[color=#CC0000]ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ(အကုသိုလ္)တရား၊ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ကင္းေသာ(ကုသိုလ္)တရားဟု
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚၾကရမည္ ဟု ဗုဒၶကမိန္႔ၾကားခဲ့ေပသည္။[/color]

mdyshanlay
စတင္သူ
စတင္သူ

Posts : 4
Join date : 2010-08-02

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum