ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

သ၀န္တိုၿခင္းအေၾကာင္း

Go down

သ၀န္တိုၿခင္းအေၾကာင္း

Post  Zike on Mon Jul 05, 2010 1:37 am

ခင္ေမာင္သန္း(စိတ္ပညာ)ေရးတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးခ်ယ္မႈနွင့္စိတ္ပညာအၿမင္
စာ အုပ္က သ၀န္တိုၿခင္းအေၾကာင္းကို ဖတ္မိရင္က်ေနာ္ၿပမွွ်ေ၀လိုက္တာပါ

-အခ်စ္ရဲ႕ အတိမ္အနက္ၿပ သေကၤတ အၿဖစ္ သ၀န္တိုမႈကို
ခ်စ္သူမ်ားကေဖာ္ၿပေလ့ရွိသည္ကိုသိရသည္။
ခ်စ္သူ မိန္းကေလးသည္ ေယာက်္ားေလးအေပၚ
အၿခားမိန္းကေလးနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး၊သ၀န္တိုမႈမ်ားေလေလ
အခ်စ္ၾကီးေလေလဟုယူဆၾကသည္။
ေယာက်္ားေလးကလည္းသ၀န္တိုၿခင္းသည္ သူ႔ကိုခ်စ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္...။

-ဤသေဘာထားသည္ လြဲမွားသည့္သေဘာထားၿဖစ္၏။
အမွန္စင္စစ္အားၿဖင့္ သ၀န္တိုသူတို႔၏ အခ်စ္သည္ အားနည္းသည့္အခ်စ္သာလွ်င္ၿဖစ္သည္။
အခ်စ္ၾကီးၿခင္းေၾကာင့္ သ၀န္တိုၿခင္းကားမဟုတ္၊ရင့္က်က္ေသာ
စိတ္မရွိၿခင္းေၾကာင့္သာ သ၀န္တိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားၿဖင့္ သ၀န္တိုအခ်စ္သည္ အတၱအခ်စ္ပင္ၿဖစ္သည္။

-သ၀န္တိုတတ္သူတို႔တြင္ မုန္းတီးစိတ္နွင့္ အၿပစ္စြဲစိတ္မ်ားရွိေနတတ္သည္။
ထိုစိတ္မ်ားကို ခ်စ္သူအေပၚထင္ဟပ္ၿပီး စြပ္စြဲေနၿခင္းၿဖစ္သည္။အခ်စ္စိတ္
ေလ်ာ့နည္းလာၿခင္းသည္ သူမဟုတ္ ခ်စ္သူသာလွ်င္ၿဖစ္သည္ဟု သူထင္မွတ္ေနသည္။
သူ႕စိတ္တြင္ရွိေနသည့္ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္စိတ္ထားမ်ားကို ခ်စ္သူအေပၚ
ထင္ဟပ္လာသည့္ အခါတြင္၊သူ႔တြင္ မနာလို ၀န္တိုသည့္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

-လြဲမွားသည့္စိတ္ထားမ်ားသည္လည္း သ၀န္တိုသူတို႔တြင္ရွိေနတတ္သည္။
သူသည္ ခ်စ္စရာမေကာင္းေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို သူ႕ခ်စ္သူက နွစ္နွစ္ကာကာ
မခ်စ္ဟု ယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။သူသည္ မုန္းစရာေကာင္းသူ ၿဖစ္သည္ဟုလည္း
ယူဆတတ္သည္။အခ်ဳိ႕မွာ သူတို႔တြင္ရွိေနသည့္ မုန္းတီးစိတ္ကို မနာလို
သ၀န္တိုစိတ္အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲနိုင္မွသာ အခ်စ္စိတ္ေပၚေပါက္လာနိုင္ၾကသည္။

-သ၀န္တိုတတ္သူတို႔မွာ အလိုအေလ်ာက္ ခ်စ္တတ္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾက၊ၿပိဳင္ဘက္
တစ္ဦးဦးေပၚေပါက္လာမွသာ အၿခားသူအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈရွိလာ
နိုင္သူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။သူတို႔၏ဆက္ဆံေရးကို ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ မရွိေသးသ၍
ခ်စ္စိတ္ ခင္စိတ္ေပၚေပါက္လာနိုင္မည္မဟုတ္ေပ....။
သူငယ္ခ်င္းအားလုံး စစ္မွန္ေသာအခ်စ္၊ သ၀န္တိုၿခင္းကင္းေသာအခ်စ္ ရရွိၾကပါေစ။ ။
Zike
Zike
ထိန္းသိမ္းသူ
ထိန္းသိမ္းသူ

Posts : 22
Join date : 2010-05-30

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum